พืชผัก
(563 เรื่อง)
5 มิถุนายน 2561
3,530
31 พฤษภาคม 2561
1,794
ก้านตรง จ๊าผักหวาน โถหลุ่ยกะนิ เต๊าะ นานาเซียม ผักหวานใต้ใบ มะยมป่าหรือผักหวานบ้าน มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายมีสารอาหารหลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน และแร่ธาตุที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินซี มีเบต้า-แคโรทีน สารต้านมะเร็งเป็นตัวนำ ตามด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัสเพื่อกระดูกแข็งแรง ต่อด้วยแมกนีเซียมช่วยในการยืดหดของกล้ามเนื้อ ส่วนของผักหวานบ้านที่นำมาใช้กินเป็นผัก ก็คือใบและยอดอ่อน โดยใช้เป็นผักจิ้ม ซึ่งนิยมลวกให้สุกเสียก่อน หรือนำไปแกง เช่น แกงเลียง หรือแกงจืด นอกจากนั้นยังนำไปผัด เช่น ผัดน้ำมันหอย นอกเหนือจากสรรพคุณทางโภชนาการมากมายแล้วยังสามารถนำมาทำน้ำหมักให้บำรุงพืชให้ติดดอกและได้ผลดก
23 พฤษภาคม 2561
1,178
พัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์ (อ้อ) อาศัยอยู่ที่ บ้านพอเพียง 18 หมู่ 2 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เกษตรกรผู้มีความรู้ทางการเกษตรเป็นศูนย์ หลังเรียนจบปริญญาโทคุณพัฒน์นรีทำงานมีรายได้หลักหลายหมื่นบาทต่อเดือนก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนของชีวิต เมื่อสมาชิกในครอบครัวป่วยหนัก เธอจึงกลับมายังบ้านเกิดเพื่อดูแลคนในครอบครัว เมื่อต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้กลายเป็นอาชีพใหม่ และเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ด้วย คุณพัฒน์นรีซึ่งสนใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเริ่มทำการศึกษาอย่างจริงจัง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น \"บ้านพอเพียง\" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน
7 พฤษภาคม 2561
2,304
บางพื้นมีการปลูกพืชผักหรือทำการเกษตรแบบซ้ำๆ เนื่องจากมีพื้นที่มีจำกัด อีกทั้งไม่มีการปรับปรุงดินอีกด้วย เกษตรกรบางรายเห็นพืชผักที่ปลูกแล้วไม่งอกงามตามที่ต้องการก็มักจะใส่ปุ๋ยเคมีซะอย่างเดียวโดยหวังจะให้งอกงามตามคำโฆษณาของสูตรปุ๋ยต่างๆ วิธีการเหล่านี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่เข้าใจผิดของเกษตรกรมานาน ซึ่งข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงาน Farmer info จ.เชียงราย ได้พบกับลุงบุญปั๋น วังอิน ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อจำหน่ายมานานกว่า 10 ปี ได้กล่าวกับทีมงานฯว่า วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตนก็เคยหลงผิดทดลองทำมาเช่นกัน ปรากฏว่าดินเสื่อม ขาดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุและอาหารในดิน ทำให้หน้าดินแข็ง ไม่ร่วนซุย ผักบุ้งที่ปลูกอยู่ก็ไม่ขึ้น จนได้คิดค้นสูตร \"ปุ๋ยหมักปลูกผักบุ้งบำรุงดิน\" หรือการเตรียมดินปลูกผักต่างๆ โดยทดลองด้วยตนเองและนับว่าเห็นผลได้อย่างดี จึงยินดีเผยสูตรนี้ให้กับทีมงานฯ ซึ่งมีวิธีการวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้
16 เมษายน 2561
2,843
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท