ข้าว
(2,018 เรื่อง)
ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยเกษตรกรจะนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีปราบโรคแมลงศัตรูข้าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลเร็ว ทำให้ข้าวที่ได้ไม่เหมาะแก่การบริโภค ด้วยเหตุนี้ คุณคำมี ศุภสร ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการทำนา โดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ คุณคำมีได้ลองผิด ลองถูก คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สูตรน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาหลายสูตร เพื่อนำใช้บำรุงต้นข้าว และแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งข้าวที่ได้ยังปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย
10 สิงหาคม 2555
7,340
การปลูกข้าวสามารถทำได้หลายแบบหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ หรือแม้กระทั่งข้าวนาโยนเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา แต่อย่างไรก็ตามต้นข้าวที่จะไให้ผลผลิตที่ดีนั้นมักมาจากต้นกล้าที่แข็ง ต้นกล้าจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว นายบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกรบ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้จากนายบุญช่วย ถึงการทำปุ๋ยหมักในสูตรที่ทำให้ต้นกล้าแข็งแรงถอนง่ายต้นไม่ขาด ซึ่งสูตรปุ๋ยนี้เป็นสูตรที่นายบุญช่วยได้ทำใช้ในแปลงนาของตนเองและได้ผลดี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ยก็สามารถหาได้ในท้องถิ่น ดังนี้
9 สิงหาคม 2555
3,765
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.45 น. คุณพิษณ ผุดผ่อง เกษตรกรผู้ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการดูแลข้าวช่วงฤดูฝน ได้แนะนำและฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆให้ระวังโรคใหม้ในข้าว เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณความชื้นในอากาศสูงเนื่องจากฝนตกบ่อย โรคไหม้ของข้าว สาเหตุของโรคเกิดมาจากเชื้อรา เชื้อราจะเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะการเติบโต เข้าทำลายใบ กาบใบ และแม้แต่รวงข้าว เมล็ดข้าว คอรวงข้าว ถ้าเชื้อกินคอของข้าวขณะที่เมล็ดมีน้ำหนักแล้ว อาจทำให้ร่วงหักพับ คุณพิษณุได้แนะนำวิธีการป้องกันและรักษาโรคไหม้ในข้าวผ่านทางทีมงาน farmer info ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจอีกด้วย
9 สิงหาคม 2555
3,721
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. ทีมงานรายการ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณสอน โพธิ์อยู่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผ่านทางรายการ Farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่า ช่วงฤดูฝน ชาวนาจะเริ่มทำนาปลูกข้าวตามฤดูกาล ชาวนาก็จะเลือกพันธุ์ข้าวปลูกที่คิดว่าเป็นพันธุ์ดีมีราคา ถ้าเลือกพันธุ์ผิด ก็อาจจะเสียพื้นที่นา ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ระหว่างที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตนั้น อากาศในตอนกลางวันก็ร้อนเพราะมีแดด และมีความชื้นสูงตลอดเวลาเพราะเป็นหน้าฝน ทั้งร้อนทั้งชื้น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นปัญหาโรคพืชก็ชอบ เจริญเติบโตได้ดี คุณสอน โพธิ์อยู่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จึงแนะนำสูตรน้ำหมักบำรุงนาข้าวป้องกันเพลี้ย บั่ว เชื้อรา ใบสีส้ม ในนาข้าวดังนี้
19 กรกฎาคม 2555
3,670
18 กรกฎาคม 2555
3,553
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น.เจ้าหน้าที่ farmer info ลงพื้นที่พบคุณพิษณุ ผุดผ่อง เกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ อยู่ที่บ้านตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก คุณพิษณุ ผุดผ่อง เป็นเกษตรกรทำนาข้าวบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ โดยมีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพบำรุงข้าว น้ำหมักกำจัดโรคและแมลงในนาข้าว ขึ้นใช้เอง ในครั้งนี้คุณพิษณุ ได้แนะนำเกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer info จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวเป็นสูตร ที่ทำได้ง่าย ประหยัด เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตร
18 กรกฎาคม 2555
3,206
เชื้อรา เป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูที่มีการปลูกข้าว ชาวนาจึงต้องเจอกับปัญหาข้าวเป็นโรค ผลผลิตเสียหายได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน ปัจจัยอีกอย่างที่สามารถทำให้ข้าวเกิดโรคได้คือพันธุ์ข้าวที่ปลูกนั้น เป็นพันธุ์ดีหรือไม่ เพราะพันธุ์ข้าวโดยทั่วไปที่ชาวนาใช้ปลูกนั้น อาจจะมาจากการเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงนาของชาวนาเอง หรือซื้อจากเพื่อนบ้านที่ปลูกข้าวเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์ ทั้งสองกรณี ไม่มีการรับรองคุณภาพ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคติดไปกับเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดจะติดไปกับเมล็ด แล้วถ่ายทอดไปสู่ต้นข้าว โอกาสที่ข้าวจะเกิดโรคจึงมีได้ตลอดเวลา
10 กรกฎาคม 2555
5,238
คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ประธานกลุ่มเพิ่มพลังชุมชนเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มทำนาแบบอินทรีย์มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “บีซีเอส” BCS OKO GARANTIE ประเทศเยอรมัน ซึ่งในการทำนาทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ใช้สารชีวภาพล้วนๆตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกษตรในเขต จ.อำนาจเจริญ คุณสิริศักดิ์ ทองแก้ว ได้แนะนำน้ำหมักสูตรบำรุงข้าวแตกกอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรของตนเอง
5 กรกฎาคม 2555
6,249
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท