ข้าว
(2,020 เรื่อง)
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบลดต้นทุนมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมคอยป้อนความรู้ใหม่ๆ ให้เกษตรกรแบบไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในแต่ละเทคนิคพิเศษ ล้วนเป็นประโยชน์อีกทั้งนำไปใช้ได้ผล ลดต้นทุนได้จริง จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรที่การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ติดตามทางรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ช่วง:โรงเรียนชาวนาทางอากาศ โดย อ.พัฒน์ สันทัด วิทยากรประจำรายการ โดยล่าสุดได้ให้สูตรยาคลุมหญ้าสำหรับใช้ในข้าวนาหว่าน ที่ใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างดี ไม่มีอันตรายต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้นำสูตรของโรงเรียนชาวนาที่เกษตรกรรู้จักกันดี มาทดลองใช้เป็นยาคลุมหญ้าในนาข้าว จนต้องยกนิ้วให้ว่าใช้ได้ผลดีจริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4 มิถุนายน 2556
28,679
ปัจจุบันข้าวได้รับความนิยมจากเกษตรกรชาวนาจำนวนมากขึ้น เนื่องจากราคาที่สูงขึ้น ซึ่งวิธีการทำนาแบบอินทรีย์ก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้น ด้วยกระแสแรงผลักดันในด้านอาหารปลอดภัยที่จะสามารถนำออกมาจำหน่ายในท้องตลาดกันได้มากขึ้น และด้วยกระแสตอบรับในเรื่อง AEC ที่จะเข้ามาในปี พ.ศ. 2558 จึงทำให้เกษตรกรชาวนาหลายคนต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติกันมากขึ้น ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คนให้ความสนใจกัน ดังนั้นคุณสมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์ เจ้าของข้าวหอมแม่พญาทองดำ เกษตรกรหมู่ 2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จึงได้แนะนำเทคนิคการกำจัดปูนาด้วยการใช้มะละกอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ต่อไป
4 มิถุนายน 2556
3,496
28 พฤษภาคม 2556
8,299
เมื่อเอ่ยถึงขั้นตอนการปลูกข้าวตลอดการเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรหลายท่านก็ต้องบอกว่า จิ๊บๆ ใช่ไหมละคะ เพราะประสบการณ์การทำนาอาจจะหลาย 100 ปี สืบทอดกันมา แต่ในปัจจุบันปัญหาของการทำอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่ในเรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เต็งตึงได้มาตรฐานนั้นไม่ง่ายเลย เพราะบางสายพันธุ์เมื่อเรานำไปหว่านลงในนาข้าวแล้ว ข้าวกับไม่งอกทำให้ที่นาเป็นหย่อมๆ ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคง่ายๆที่ทำให้รู้ว่าเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดจะงอกหรือไม่มาฝากกันค่ะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.40 น. นายชาย เทพชมภู เลขที่ 17 หมู่ 9 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 97.25 MHz รายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
22 พฤษภาคม 2556
3,283
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท