ข้าว
(2,020 เรื่อง)
สภาพอาการที่แปรปรวน อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราระบาดในนาข้าว เช่น โรคใบจุดสีน้ำตาล ,โรคไหม้,โรคใบขีดสีน้ำตาล ซึ่งเกษตรกรต้องมีภาระต้นทุนที่มากขึ้นในการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดโรคต่างๆในนาข้าว แต่สำหรับคุณพรรณพิมล ปันคำ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืนตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนชาวนา) อ.แม่สาย จ.เชียงราย วิทยากรอาจารย์ผู้สอน ในโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย ได้แนะนำผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า เกษตรกรไม่จำเป็นต้องซื้อสารเคมีมาใช้กำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา จากงานวิจัยของนักศึกษาในโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ พบว่า วิธีการป้องกันและกำจัดเชื้อราในนาข้าว สามารถใช้ \"มะรุม\" สมุนไพรพื้นบ้านมาป้องกันและกำจัดเชื้อราได้ มีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
12 พฤศจิกายน 2556
4,787
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท