ข้าว
(2,018 เรื่อง)
12 ธันวาคม 2556
3,596
"ข้าวกล้อง" ข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารมากมาย เป็นที่นิยมบริโภคของคนรักสุขภาพ สำหรับผู้ที่หุงข้าวกล้องเป็นประจำจะรู้วิธีการว่า ต้องหุงข้าวกล้องอย่างไรให้มีความนุ่ม อร่อย เนื่องจากหากใช้วิธีการหุงข้าวกล้องเหมือนข้าวเจ้าขาวทั่วไปข้าวจะแข็ง ไม่อร่อย ซึ่งการหุงข้าวกล้องให้อร่อยนั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรู้จักคิดค้นและประยุกต์ใช้ของแม่บ้าน อย่างเช่น คุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ทินกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงรายได้ให้ความรู้ผ่านทางรายการFarmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า ได้พบอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ข้าวกล้องที่หุงสุกมีความหอม มัน อร่อย ด้วยวิธีการใช้น้ำเต้าหูเป็นส่วนผสม ดังนี้
11 ธันวาคม 2556
6,702
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท