ข้าว
(2,020 เรื่อง)
ทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันชัยนาทได้ มีโอกาส ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของความรู้ จากคุณลำพอง กู้วงษ์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแค ตำบลนางลือ อำเมือง จังหวัดชัยนาท โดยคุณลุงลำพอง ได้ อธิบายเรื่อง โรคถอดฝักดาบ ในข้าวซึ่ง กำลังระบาดในช่วงนี้หน้าหนาว คือ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ โดย สาเหตุ เกิดจาก เชื้อรา ฟอสซาเรียม ฟูจิคอไรด์( Fusarium fujikuroi) ซึ่งจะพบโรคใน(ระยะกล้า) ต้นกล้าจะแห้งตายหลังจากปลูกได้ไม่เกิน 7 วัน แต่มักพบกับข้าวอายุเกิน 15 วัน ระยะเริ่มแตกกอ ข้าว ที่ เป็นโรคจะต้นผอมสูงเด่นกว่ากล้าข้าวโดยทั่วไป ต้นข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนซีดเเละ มักย่างปล้อง บางกรณีข้าวจะไม่ย่างปล้อง แต่รากจะเน่าช้ำเวลาถอนมักจะขาดตรงบริเวณโคนต้น ถ้าเป็นรุนแรงกล้าข้าวจะตาย หากไม่รุนแรงอาการจะแสดงหลังจากย้ายไปปักดำได้ 15-45 วัน โดยที่ต้นเป็นโรคจะสูงกว่าข้าวปกติ ใบมีสีเขียวซีด เกิดรากแขนงที่ข้อลำต้นตรงระดับน้ำ บางครั้งพบกลุ่มเส้นใยสีชมพูตรงบริเวณข้อที่ย่างปล้องขึ้นมา ต้นข้าวที่เป็นโรคมักจะตายและมีน้อยมากที่อยู่รอดจนถึงออกรวง ข้าวเป็นโรคถอดฝักดาบ ถ้าไม่ตายจะเห็นรากที่ข้อเหนือน้ำ ส่วน การแพร่ระบาด เชื้อราจะติดไปกับเมล็ด สามารถมีชีวิตในซากต้นข้าวและในดินได้เป็นเวลาหลายเดือน พบว่า หญ้าชันกาด เป็นพืชอาศัยของโรค
8 มกราคม 2557
3,672
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท