ข้าว
(2,018 เรื่อง)
โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะพุขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสเล็กๆ เรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาท เกิดจากการติดเชื้องูสวัดซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับอีสุกอีใส อาการขึ้นเป็นผื่นแดงและตุ่มน้ำใสเรียงกันเป็นแนวยาวๆ เช่นบริเวณชายโครง หรือบั้นเอว โรคนี้มักไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นแล้วก็ควรรับรักษา ซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมงาน Farmer info ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ในงานสัมมนาเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับ พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ได้แนะนำการรักษาโรคงูสวัดด้วยน้ำซาว ดังนี้
30 พฤษภาคม 2557
3,239
28 พฤษภาคม 2557
2,994
ในประชาคมอาเซียนนั้น การเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลักอยู่ในภูมิภาคนี้ ดังนั้นวัฒนธรรมร่วมในเรื่องข้าวจึงมีความเหมือนในวิธีการและมีความต่างในมิติทางวัฒนธรรม สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่องข้าว วิถีวัฒนธรรมอาเซียน.อาทิตย์นี้ ขอตามหาภูมิเกษตรจากวัฒนธรรมข้าวที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญในประเทศอาเชียน กล่าวคือ การพบแหล่งโบราณคดีที่เป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เมื่อก่อน๒๐๐๐-๓๐๐๐ปีนั้นได้แสดงให้เห็นว่าได้มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังพบเมล็ดข้าวติดอยู่กับเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนประวัติศาสตร์ด้วย จึงสรุปได้ว่ามนุษย์นั้นได้เปลี่ยนวิถีการบริโภคจากหัวเผือกหัวมันมาปลูกข้าวนั้นเป็นเวลาช้านานหลายยุคหลายสมัยแล้ว ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัยนั้นพบหลักฐานที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ซึ่งมีความปรากฏในศิลาจารึกว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และมีพระราชพิธีโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยสร้างความเชื่อในการสร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนาของประเทศ
26 พฤษภาคม 2557
5,476
ข้าว ทุกคนในประเทศไทยเคยบริโภคกันทุกคน แต่ที่คุ้นเคยก็คือข้าวขาว ยิ่งข้าวนุ่ม ยิ่งชอบรับประทาน แต่บางคนชอบบริโภคข้าวแข็ง แต่ที่ไม่ค่อยรับประทานกันก็คือ ข้าวกล้อง เพราะไม่คุ้นเคยและเวลาหุงแล้วค่อยข้างแข็ง รสชาติไม่ถูกปาก ซึ่งเรามารู้จักข้าวกล้องกันคะ ข้าวกล้อง คือเมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่านการขัดสีแค่บางส่วน ข้าวกล้องมีรสชาติมันปานกลางและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวสาร (ข้าวขาว) ข้าวทุกประเภทอาทิ ข้าวเมล็ดยาว ข้าวเมล็ดสั้น ข้าวเหนียว สามารถทำเป็นข้าวกล้องได้ทั้งสิ้น ข้าวกล้องและข้าวสารมีปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่กระบวนการผลิตและคุณสมบัติทางโภชนาการอื่น และวิธีการเก็บข้าวกล้องไม่ให้เกิดเชื้อราทำกันอย่างไร
20 พฤษภาคม 2557
5,179
ชาวนาส่วนใหญ่คงทราบกันดีว่า ต้นทุนในการทำนาหลักๆ มาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ค่าแรงงาน ค่าน้ำมันสูบน้ำ ค่าปุ๋ยและสารเคมี 3 ส่วนนี้หากสามารถจัดการได้ ต้นทุนการผลิตย่อมลดลงอย่างแน่นอน แต่ทางออกนี้จะทำอย่างไรเมื่ออายุเฉลี่ยของชาวนาไทยยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งปุ๋ย และสารเคมีเป็นสิ่งที่เราผลิตเองไม่ได้ ซึ่งชาวนาหลายคนพยามที่จะลดต้นทุนในการทำนา เช่นเดียวกับ คุณแสวง เวียงนนท์ เกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ได้แนะนำเทคนิคการใช้ปุ๋ยน้ำหมักในนาข้าวแทนการเดินฉีดพ่น ซึ่งสามารถประหยัดทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ ด้วยวิธีการทำดังนี้
19 พฤษภาคม 2557
4,049
ถนนคนเดินเชียงราย หรือ"กาดเจียงฮายรำลึก" แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนของจังหวัดเชียงราย เริ่มมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2551 ทุกๆ วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น. ณ บริเวณ ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบเชียงราย ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย ด้วยระยะทางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตรท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นบ้านล้านนา ตลอดระยะทางแบ่งโซนจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร อาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาแหล่งพักผ่อนยามค่ำคืน เดินเที่ยวแบบสบายๆ หรือ ซื้อของฝาก ของกิน สามารถเลือกได้ ตามใจต้องการ โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกิน กลายเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวล้านนาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างต้องการชิมและลิ้มลองอาหารเมืองเหนือ
19 พฤษภาคม 2557
8,781
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท