ข้าว
(2,020 เรื่อง)
28 ตุลาคม 2551
6,329
ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียได้ง่ายในสภาพน้ำขัง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาปุ๋ยนับวันจะสูงขึ้นทุกวัน จึงแนะนำให้แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของข้าว และใช้แผ่นเทียบสีใบ (LCC) เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีทดสอบประสิทธิภาพการใช้แผ่นเทียบสีใบช่วยในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในนาหว่านน้ำตมพบว่า วิธีการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 605-616 กก./ไร่สูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร (594 กก./ไร่) และลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ได้ระหว่างร้อยละ 28-48
10 ตุลาคม 2551
6,415
โรคใบไหม้ระยะต่างๆ ลักษณะอาการ ระยะกล้า ที่ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล กว้าง 2-5 มม. ยาว 10-15 มม. ในกรณีที่รุนแรงกล้าข้าวจะแห้งและฟุบตาย ระยะแตกกอ พบอาการที่บนใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและข้อต่อลำต้น ขนาดแและแผลจะใหญ่กว่าระยะกล้า แผล ลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำและมักหลุดออกจากกาบใบเสมอ ระยะคอรวง ถ้าข้าวเพิ่งจะ เริ่มให้รวง เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว คอรวงจะปรากฏรอยช้ำสีน้ำตาล ทำให้เปราะหักพับง่ายรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก การแพร่ระบาด พบระบาดอยู่ในระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. พบประจำในแหล่งที่มีการทำนามากกว่าปีละหนึ่งครั้งและในนาหว่านที่ใช้ข้าว หนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งแล้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว ลม น้ำ และเศษฟางข้าว
10 ตุลาคม 2551
12,397
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท