ข้าว
(2,020 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่ในวันที่ในหมู่บ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรีของเจ้าหน้าที่ Farmer Info. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 เราได้ไปพบกับเกษตรกรคนหนึ่งชื่อคุณลุงองอาจซึ่งเป็นข้าราชการวัยเกษียณ เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวและทำนาด้วยใจรัก โดยลุงองอาจมีการทำโดยไม่พึ่งสารเคมี และนอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจ นั่นก็คือวิธีการไล่นกในนาข้าว จากริบบิ้น ซึ่งมีที่มาจากในช่วงของการทำนา แล้วประสบปัญหาเรื่องนกมาจิกกินข้าวในที่นาที่ปลูกไว้ และการใช้หุ่นไล่นก(หุ่นไล่กา) แบบเดิมๆ นั้นนกไม่กลัว และใช้ไม่ได้ผล ลุงอางอาจจึงได้คิดค้นหุ่นไล่นกแบบใหม่ โดยการนำริบบิ้นมาพันรอบหุ่นไว้ แล้วนำไปไว้ในที่นา ปรากฏว่านกไม่มารบกวนและไม่เข้ามาในที่นาของลุงองอาจอีกเลย
22 เมษายน 2552
9,975
20 เมษายน 2552
6,809
จังหวัดเลยถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในภาคอีสานที่สามารถปลูกพืชได้แทบทุกชนิด ถึงแม้พื้นที่จะเป็นที่สูงและอากาศหนาวเย็นทำให้เกษตรกรปลูกพืชได้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวไร่ มันสำปะหลัง ลูกเดือย และอื่นๆอีกมากมายแต่มีข้อเสียเปรียบตรงที่พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าวนามีน้อย ข้าวไร่จึงเป็นที่นิยมที่ปลูกมากในเขตที่สูงของจังหวัดเลย โดยเฉพาะที่ อำเภอด่านซ้ายนาแห้ว ภูเรือ คุณประทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวไร่ของจังหวัดเลยว่า จังหวัดเลยนั้นเป็นเมืองเกษตร ส่วนใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการปลูกข้าว แต่การปลูกข้าวนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือก็ขายแต่น้อย
2 เมษายน 2552
10,684
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท