ข้าว
(2,020 เรื่อง)
สำหรับไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากข้าวกล้องงอก ปรับปรุงจากสูตรไอศกรีมกะทิสด โดยลดปริมาณกะทิสดและใช้น้ำข้าวกล้องงอกแทน ผสมกับน้ำตาลทรายตามสัดส่วนที่พอเหมาะ รวมทั้งใช้วัตถุดิบจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการมาแล้ว ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวเหนียวดำ (ข้าวกล่ำ) ข้าวฮาง (ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว กข 6 นึ่ง) ข้าวเหลืองปะทิว ข้าวเจ้าเสาไห้ ทั้งหมดเป็นข้าวกล้องที่ผ่านการสีมาไม่นานหรือใช้ข้าวกล้องสด - เพาะข้าวกล้องให้เป็นข้าว กล้องงอก - ทำน้ำข้าวกล้องงอกก่อน - นำน้ำข้าวกล้องงอกไปผสม กับกะทิคั้นสดและน้ำตาลตามสูตร - ปั่นไอศกรีมด้วยเครื่องปั่น (ขนาดเล็ก หรือขนาดอุตสาหกรรม) ตามสัดส่วน น้ำแข็ง:เกลือ (3:1)
26 สิงหาคม 2553
4,711
ฤดูหนาวของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี ลพบุรีและสระบุรี อากาศจะเริ่มหนาวเย็นประมาณ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า โยเฉพาะเดือน ธันวาคมและเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวกับมีหมอกหนาในบางวัน และกลางเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้น และทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีฝนตกน้อย อาจเกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน นอกจากนั้นสภาพอากาศหนาวเย็นยังส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูก ซึ่งปัญหาที่พบเกษตรกรที่ปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาวคือปัญหาข้าวผสมไม่ติด เมล็ดข้าวลีบ โรคต่างๆและศัตรูพืชอีกมากมายครับ และในการที่เราจะป้องกันโรคเหล่านี้เราก็ต้องคิดหาวิธีในการป้องกัน เช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายนี้ครับที่ได้เคยพูดถึงแล้วครั้งหนึ่งในเรื่อง “การปลูกข้าวผ่านหนาว”ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถหลากหลายด้าน เกษตรกรที่กล่าวถึงก็คือ
25 สิงหาคม 2553
7,412
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท