ข้าว
(1,999 เรื่อง)
9 กุมภาพันธ์ 2560
5,083
ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูในนาข้าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องเร่งกำจัด และป้องกันอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของเพลี้ยต่างๆ ในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟไรแดง เพลี้ยจั๊กจั่น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ แต่สำหรับคุณพรรณพิมล ปันคำ วิทยากร โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่าเกษตรกรไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับสารเคมีกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆเราสามารถผลิตขึ้นเองได้โดยใช้น้ำคั้นสดจากสับปะรด ซึ่งสามารถนำสับปะรดตกเกรดที่เกษตรไม่ต้องการแล้ว นำมาคั้นเอาแต่น้ำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเติมส่วนผสมบางอย่างลงไป
20 มกราคม 2560
3,758
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
35.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.94 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×