ดิน-น้ำ
(112 เรื่อง)
1 กุมภาพันธ์ 2564
1,836
24 กรกฎาคม 2563
1,666
3 ตุลาคม 2562
3,943
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท