ดิน-น้ำ
(112 เรื่อง)
1 กุมภาพันธ์ 2564
1,834
24 กรกฎาคม 2563
1,663
3 ตุลาคม 2562
3,939
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท