ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
อาชีพเลี้ยงไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองนี้ เริ่มจากคุณนิคมได้มีแนวคิดว่าบริเวณบ้านมีที่ว่างพอที่จะเลี้ยงไก่ขายได้จึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยความมุ่งมั่น และอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่นั้นก็เป็นอาหารที่สามารถหาได้ตามบริเวณบ้านส่วนผสมอื่นนั้นก็ซื้อบ้างเช่น อาหารไก่สำเร็จรูป มาผสมลงในสูตรอาหารให้ไก่กิน ในการเลี้ยงนี้เริ่มแรกคุณลุงจะเลี้ยงโดยการผสมพันธุ์ระหว่างไก่พ่อพันธุ์เป็นพันธุ์เบตง ผสม กับแม่พันธุ์เป็นพันธุ์ 4 สายเลือด เมื่อทำการผสมพันธุ์กันแล้วไข่ที่ฟักออกมาคุณนิคมจะนำไข่ไก่นั้นไปเข้าตู้ฟักโดยจะไปที่ร้านตู้ฟัก เขาจะคิดค่าฟัก ตัวละ 6 บาท ส่วนฟองไหนที่ไม่ฟักหรือฟักแล้วตายก็จะไม่คิดค่าฟักและหลักจากนั้นก็จะนำลูกไก่มาเลี้ยง ประมาณ 4 เดือนก็จะขายส่งตลาดโดยที่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่เลย
2 สิงหาคม 2553
6,217
การเลี้ยงปลาดุก เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมของเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กีเดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว แต่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของครอบครัว มักจะประสบปัญหา เรื่องค่าหัวอาหารซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงปลาดุก ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดที่ต้องการประสบผลสำเร็จให้อาชีพการเลี้ยงปลาดุกจะต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้มีกำไรจากการจำหน่ายปลาดุกนั้นเอง แต่การลดต้นทุนค่าอาหารก็จะต้องไม่ทำให้การเจริญเติบของปลาที่เลี้ยงช้าไปด้วย
29 กรกฎาคม 2553
11,876
คุณกนก วิชัยเดช อายุ 58 ปี ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่ ปัจจุบันมีบุตร 5 คน ทั้ง5คนก็เรียนจบปริญญาตรีหมดทุกคนปัจจุบันก็ทำงานกันหมดทุกคนแล้วส่วนคุณกนกก็ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดมาประมาณ10 ปีแล้วนับว่าเป็นอาชีพที่ช่วยส่งเสียให้ลูกๆเรียนกันจนจบและนอกจากจะเลี้ยงเป็ดไว้ขายไข่แล้วยังเลี้ยงปลา และปลูกมะนาว และอาชีพหลักอีกอย่างก็คือทำสวนยางซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20ไร่ นั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นรายได้หลักของคุณ กนก และคุณกนก ก็ยังหารายได้เพิ่มอีกคือเป็นช่างก่อสร้างบ้าน และซ่อมรถ ปะรถ นับว่าเป็นเกษตกรที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งอีกด้วย
26 กรกฎาคม 2553
11,460
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กำลังประสบปัญหาด้านอาหารสัตว์สำเร็จรูปของบริษัทมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เป็นผลทำให้สัตว์ได้กินในปริมาณจำกัด ส่งผลกระทบในผลผลิตที่ไม่คุ้มทุน จากปัญหาดังกล่าว นายจักรกฤช บุญยะพันธุ์ เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ มาทดลองและคิดค้นสูตรอาหารให้มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง โดยใช้วัสดุอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษอาหาร เศษปลา รำ จนสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจทอลองทำ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
22 กรกฎาคม 2553
31,768
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท