ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
การเลี้ยงปลานิลปัจจุบันมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบกระชังหรือในบ่อดิน เพราะมีตลาดค่อนข้างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนการเลี้ยง เนื่องจากราคาอาหารปลามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณคำบ้อ ภูมิช่อ เกษตรกรบ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เกษตรผู้เลี้ยงปลา และเพาะไข่น้ำจำหน่าย ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาโดยนำเอาไข่น้ำมาเป็นส่วนผสมให้ปลากิน ทำให้ลดต้นทุนได้มาก โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น ซึ่งในสูตรนี้ทำได้ไม่ยากเลย เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงปลาในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการลดต้นทุนได้มาก
9 ตุลาคม 2555
2,561
การเลี้ยงสุกรขุนให้ประสบผลสำเร็จและได้ผลกำไรดีนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุด เพราะต้นทุนหลักในการเลี้ยงสุกรรูปแบบนี้ คือ ต้นทุนค่าอาหาร และช่องทางที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงลดต้นทุนค่าอาหารได้ คือ การทำอาหารหมักเลี้ยงสุกร โดยการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือพืชผักที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น เศษผักผลไม้ต่างๆ หยวกกล้วย เถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ ฯลฯ ซึ่งอาหารหมักที่มีคุณภาพ จะมีปริมาณโปรตีน 17.87 % ไขมัน 1.78 % และ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม การให้จะต้องนำไปผสมกับหอยเชอรี่ป่น รำละเอียด หรือข้าวโพดป่น ให้สุกรกินแทนการให้อาหารสำเร็จรูป การเลี้ยงสุกรรูปแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง และน้ำหนักที่ได้ไม่แตกต่างจากการเลี้ยงโดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทั่วไป แต่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เกินครึ่งเมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
14 กันยายน 2555
32,264
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท