ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
22 ตุลาคม 2555
23,270
ช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ สัตว์น้ำต่างๆจะเกิดโรคระบาดได้ง่าย ความแข็งแรงและความต้านทานต่อโรคลดลง ปลาจะเครียด ไม่กินอาหาร จึงเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อเป็นโรคระบาดปลา ไม่ว่าจะเป็นโรคจุดขาวในปลาดุก ปลาสวาย โรคหนอนสมอในปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ โรคเห็บปลา ในปลาที่มีเกล็ด ปลาที่มีหนัง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ คุณสุชาติ จุลอดุง เกษตรกรกับประสบการณ์การเลี้ยงปลาและขยายพันธุ์ปลามากว่า 15 ปี แห่งอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น. วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการป้องกันโรคที่จะเกิดกับปลาในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่จะเกิดผลกระทบกับปลาและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามากที่สุด ว่ามีขั้นตอนการป้องกันและดูแลปลาอย่างไรบ้าง
19 ตุลาคม 2555
1,999
แปลงหญ้าเริ่มปลูกปีแรก ควรมีการกำจัดวัชพืชหรือหากทำได้ในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก ควรไถพรวนฆ่าวัชพืช สัก 2-3 ครั้งก่อน การใช้ยาฆ่าวัชพืชจะช่วยได้มากทีเดียว ถ้ามีวัชพืชขึ้นมาพร้อมกับหญ้าควรใช้เครื่องตัดทำลายเพราะหญ้าจะไม่ตาย ถ้ามีพื้นที่น้อยๆ อาจใช้แรงงานคนขุดหรือตัดออกก็ได้ ในกรณีปลูกหญ้าผสมถั่วฮามาต้า เมื่อหญ้าสูงประมาณ 1 ฟุต ควรปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มประมาณ 1-2 วัน เพื่อไม่ให้หญ้าบังร่มเงากับถั่ว การปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มจริงๆ ควรกระทำเมื่อหญ้าตั้งต้นแข็งแรงดีแล้ว ระบบรากและกอหญ้าเจริญดี โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 80-100 วัน และปล่อยลงแทะเล็มครั้งต่อๆ ไปทุกๆ 40-45 วัน
17 ตุลาคม 2555
2,727
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ คุณเกรียงไกร มาลาวะ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ว่า ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร มักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารขาดแคลนในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้ง เพราะหญ้าที่นำมาให้สัตว์กินนั้นหายาก เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนไปและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ทราบปัญหานี้ดี คุณเกรียงไกร มาลาวะ เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ จึงคิดค้นวิธีการถนอมอาหารของสัตว์จากประสบการณ์ของตนเองและประกอบกับคำปรึกษาจากปศุสัตว์ และทดลองใช้ในสัตว์ที่ตนเลี้ยงในหมู่บ้านถลุงทอง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นมาการขาดแคลนอาหารไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และสัตว์เลี้ยงยังสุขภาพดี ส่วนการทำหญ้าหมักมีวิธีการทำดังนี้
12 ตุลาคม 2555
4,690
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 หรือหญ้าเนเปียร์ไต้หวันเป็นหญ้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย ประเทศไต้หวัน เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์กับหญ้าไข่มุก โดยมีลักษณะของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น มีระบบรากที่แข็งแรง สูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อลำต้น สูง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ปัจจุบันหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 นับว่าเป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและโคนม มากขึ้นเพราะหญ้าสายพันธุ์นี้ที่อายุการตัด 45 วัน มีโปรตีนสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์ และอายุ 60-75 วัน มีโปรตีน 15-18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังนิยมนำหญ้าดังกล่าวให้สัตว์เลี้ยงทั้งสดและแบบหมักที่เพิ่มมูลค่าทางโภชนาการตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ธีวิน ศรีอ้วน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการFARMER INFO จ.เชียงราย ได้ให้คำแนะนำ สูตรหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อาหารหมัก โปรตีนสูงสำหรับโคนม ด้วยวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้
11 ตุลาคม 2555
46,897
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท