ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โรงพยาบาลเชียงคำ พบผู้ป่วยด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้ายทอย คลื่นไส้อาเจียน การวินิจฉัยเบื้องต้นพบเป็น meningitis จึงประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดออกสอบสวนโรคในพื้นที่ พบมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 12 ราย แสดงอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ / เอว / ต้นขา / น่อง และแข้งขาบวม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติกินลาบหมูดิบที่จัดเลี้ยงในงานศพเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยเป็นหมูดำที่เลี้ยงในบ้านของผู้ตาย ผลทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล พบเชื้อ gram positive cocci จากเลือดผู้ป่วยและน้ำไขสันหลัง (6 ราย) อยู่ระหว่างยืนยันผลชนิดเชื้อจากโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ในวันทื่ 27 เม.ย. ทางโรงพยาบาลได้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย เกิดจากภาวะโลหิตเป็นพิษ ซึ่งทั้ง 2 รายก็ไปร่วมงานศพในคืนวันที่ 25 เมษายน เช่นเดียวกันในส่วนทางด้านปศุสัตว์ หลังได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกสอบสวนโรคในวันที่ 1 พ.ค. พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างจากสุกรในพื้นที่ รวมทั้งเนื้อสุกรที่เหลือจากการปรุงอาหาร เพื่อตรวจหาเชื้อหรือสาเหตุของปัญหา ตลอดจนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มสุกร และสถานที่ชำแหละเนื้อสุกรในหมู่บ้าน ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคที่ถูกวิธีในการเลี้ยง วิธีรับประทานเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย การป้องกันการติดโรคระหว่างสัตว์และคน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรในช่วงที่มีการระบาดของโรค
24 ตุลาคม 2555
3,026
Chlamydiosis หมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อในตระกูล Chlamydia ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้เฉพาะเมื่ออยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น ทำให้เคยเข้าใจว่าเป็นไวรัส ที่จริงแล้วเป็นแบคทีเรียชนิดกรัมลบมีขนาดค่อนข้างเล็กประมาณ 0.3-1 ไมโครเมตร รูปร่างกลม ไม่มีแฟลกเจลลาและไม่เคลื่อนที่ ไม่สามารถสร้างพลังงานได้เองจึงต้องอาศัย host cell เป็นแหล่งพลังงาน ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 genera คือ Chlamydia และ Chlamydophila ใน genus Chlamydia ประกอบด้วยเชื้อ C. trachomatis, C. suis และ C. muridarum ส่วน genus Chlamydophila ประกอบด้วย C. pneumoniae, C. pecorum, C. psittaci, C. caviae, C. felis และ C. abortus C. psittaci และ C. abortus เดิมก็คือ Chlamydia psittaci และ C.psittaci serotype 1 ซึ่งก่อให้เกิดโรค Avian chlamydiosis และ Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis) ตามลำดับ ปัจจุบัน C. psittaci แบ่งออกได้เป็น 6 avian serovars และ 2 mammalian serovars ได้แก่ A และ F เกิดโรคในนกประเภทนกแก้ว (psittacine birds) B ในนกพิราบ C ในเป็ดและห่าน D ในไก่งวง E ในนกพิราบและนกจำพวก Ratite ส่วนซีโรวาร์ M56 พบในสัตว์พวกชะมดและ WC พบในวัว
24 ตุลาคม 2555
4,888
โรคพิษสุนัขบ้าในคนนิยมเรียก โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) ส่วนในภาษาอีสานเรียกโรคหมาว้อ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าและยังติดต่อมาสู่มนุษย์ พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดสู่มนุษย์ และสัตว์อื่นๆ คือ สุนัข รองลงมาคือแมว ในบ้านเรานั้นมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในโคปีละประมาณ 60 ตัว ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับที่พบในยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งมีนับล้านตัวในแต่ละปี พาหะนำเชื้อที่สำคัญสู่โคในบ้านเราคือ สุนัขและแมว ส่วนในต่างประเทศมักเกิดจากสัตว์ป่ากินเนื้อต่างๆ เช่น สุนัขจิ้งจอก สุนัขป่า Jaguar, Raccon, Skunk เป็นต้น และสำหรับในแถบประเทศละตินอเมริกานั้น ยังพบพาหะที่สำคัญคือค้างคาวดูดเลือด (Vampire bat) ซึ่งเป็นสาเหตุให้โคตายปีละนับแสนตัว
24 ตุลาคม 2555
3,462
ปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มมีแพร่หลาย เนื่องจากใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน ประกอบกับการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก เพียงให้อาหารเฉพาะในช่วงเช้า ก็สามารถไปทำกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างอื่นควบคู่ แต่หากสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดคือต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เนื่องจากอาหารที่ให้จิ้งหรีดกินเป็นอาหารไก่เล็กที่มีโปรตีนสูง แต่ราคาก็สูงไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่คุณวรรณา อิ่มจันทร์ เกษตรกรบ้านหนองแสง ต.ท่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดโดยนำเอาข้าวแห้งจากการรับประทานในแต่ละวันมาตำผสมให้จิ้งหรีดกิน ทำให้ลดต้นทุนการเลี้ยงได้กว่าครึ่ง อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันด้วย และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ถึงวิธีการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดดังนี้
24 ตุลาคม 2555
8,880
โรคเอเวียนอินฟลูเอนซา หรือโรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัส (family Orthomyxoviridae, genus Influenzavirus) สายพันธุ์ A และ B ซึ่งมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่กระจายทำให้เกิดโรคได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันที่พบการระบาดมักเกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A ชนิดย่อย (subtypes) H5 และ H7 โรคนี้มีระยะฟักตัว 3-5 วัน เชื้อไวรัสสามารถอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ อุจจาระ และน้ำได้นานจึงเป็นแหล่งรวมของเชื้อรวมทั้งน้ำมูกของสัตว์ปีก พบเชื้อจากไก่ และไก่งวง แต่สัตว์ปีกทุกชนิดสามารถเป็นโรคได้ การติดโรคเกิดจากสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระ สิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย หรือ อาหาร น้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้า ไข่ปนเปื้อนเชื้อที่แตกอยู่ในตู้ฟักสามารถแพร่โรคสู่ลูกไก่ได้ พวกสัตว์ปีกน้ำและนกทะเล (waterfowl and sea birds) อาจนำเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฝูงสัตว์ปีกได้ เชื้อไวรัส Influenza A สเตรนปานกลางหรือที่ไม่รุนแรงอาจพบได้ทั่วโลก สเตรน H5 และ H7 ที่รุนแรงบางครั้งพบได้ในนกที่หากินอิสระอยู่ในทวีปยุโรปและแหล่งอื่นๆ มีหลักฐานว่าไวรัส H5 ที่มีความรุนแรงปานกลางอาจกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงได้ โรคเอเวียนอินฟลูเอนซาที่มีความรุนแรงพบได้ไม่ง่ายนักจึงไม่ควรสับสนกับไวรัส H5 และ H7 ชนิดที่มีความรุนแรงต่ำ
22 ตุลาคม 2555
2,904
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท