ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
จากอำนาจเจริญ ขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพียง 14 กม. เลี้ยวซ้ายข้างปั๊ม PT พื้นที่ของตำบลนาผือ ไปตามทางหลวงชนบท (อจ. 3017) ประมาณ 10 กม. เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกท้ายหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อีกประมาณ 1 กม. บนพื้นที่ 20 ไร่กว่า จะพบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนาข้าวหอมมะลิที่เขียวขจี เดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ของคุณประยงค์ บุญทอง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ของจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับรางวัลกันไปเมื่อปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา
11 กุมภาพันธ์ 2557
8,077
ตัวเรือดเป็นแมลงชนิดหนึ่งเป็นแมลงที่จะดูดกินเลือดสัตว์และคนเป็นอาหาร ลักษณะขนาดเล็ก ลำตัวกว้าง เป็นรูปไข่และแบน จะยาวประมาณ 3-5 มม. มีสีน้ำตาลแดง ผู้ที่ถูกดูดกินเลือดจะรู้สึกเจ็บในบริเวณที่ถูกกัด โดยจะมองไม่เห็นตัวเรือด แต่จะทิ้งรอยผื่นแดงไว้บนผิวหนังและต่อมาก็จะเกิดเป็นผื่นแพ้ เจ็บปวด อีกทั้งถ้าเกิดอาการคันและไปเกามากๆ จะยิ่งอักเสบ จนเกิดการติดเชื้อซ้ำ ทำให้รอยแผลหายยากขึ้น ปกติแล้วตัวเรือดจะออกมาดูดกินเลือดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงตี2-ตี5 และยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ตัวเรือดยิ่งออกอาระวาดโดยเฉพาะพื้นที่ชัยนาท ทั้งนี้เองคุณนววัตร บัวทรัพย์ ปราชญ์เกษตรหมู่บ้านอ่าวสวาย ตำบล ตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้ คิดค้น บวกกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้นำสมุนไพร ในครัวเรือนกำจัดตัวเรือดให้หมดไป
6 กุมภาพันธ์ 2557
21,034
ฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ ตั้งอยู่เลขที่ 95 บ้านผามวัว หมู่3 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย โดยคุณธวัชชัย แสนศิริ ผู้เป็นเจ้าของ ริเริ่มบุกเบิกพื้นที่ของตนเองสร้างเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ หลังจากที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานานกว่า 10 ปี เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า จ.เชียงรายยังไม่มีคนเลี้ยงจระเข้ และสัตว์ชนิดนี้ทั้งเนื้อและหนังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้อย่างดี จากการศึกษาจากผู้รู้ พบว่าจระเข้สามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมบ้านเรา จากนั้นในปี 2548 คุณธวัชชัยจึงได้ซื้อจระเข้พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มาเลี้ยงเริ่มต้นจาก 10 ตัว พบว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านและคนที่พบเห็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเลี้ยงและขยายพันธุ์ สัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้
3 กุมภาพันธ์ 2557
10,889
การปลูกพืชไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพืชล้มลุกหรือพืชฤดูเดียว รวมทั้งข้าวโพด จะเริ่มด้วยการใช้เมล็ดปลูก หลังจากต้นงอกแล้ว พืชต้องใช้เวลาในช่วงระยะหนึ่ง ในการที่จะสร้างพื้นที่ใบให้แผ่ปกคลุมพื้นดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เพื่อจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาได้ทั้งหมด พร้อมกันกับที่พืชนั้นเจริญถึงระยะออกดอก (สิ้นสุดการเจริญทางลำต้นและใบ) ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นระยะเวลาที่พืชกำลังเจริญเติบโต และพัฒนาพื้นที่ของใบอยู่นั้น พลังงานแสงที่ส่องลงมาส่วนหนึ่งจะเผาผลาญพื้นผิวดิน ทำให้ดินเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและอัตราการเจริญของพืชนั้นๆ สำหรับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป ถ้าปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมและการจัดการ (ระยะปลูก) ที่เหมาะสมอาจใช้เวลาถึง 45 วัน กว่าพืชจะมีพื้นที่ใบแผ่ปกคลุมเต็มพื้นดิน ถ้าหากมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และ ทำให้เราสามารถเก็บเอาพลังงานนั้นไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ และการจัดการนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช (หลัก)ที่ปลูกอยู่ รวมถึงผลกระทบในระดับที่ให้ผลคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมา เท่ากับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ดิน ในการปลูกพืชแซม ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผล และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย การปลูกข้าวโพดให้มีความหนาแน่นมากกว่าปกติ (สูงกว่าความหนาแน่นที่เหมาะสม) และทำการตัดหรือเก็บเกี่ยวต้นส่วนเกินนั้นออกไปก่อนที่จะกระทบต่อการเจริญของต้นหรือแถวหลักที่จะเก็บไว้เพื่อเก็บผลผลิต (เมล็ด) แล้วนำต้นที่เก็บเกี่ยวออกไปนั้น เอาไปใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำกัด และมีการเลี้ยงโคควบคู่กันไปด้วย
12 ธันวาคม 2556
3,289
เนื่องจากในปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแปรปรวน ฝนตกหนัก อุณหภูมิเริ่มลดลง ในหลายพื้นที่ ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ต่างๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เกิดความเครียด และมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายสัตว์อ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ที่ต้องเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สัตว์ที่ไม่แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย ซึ่งการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์นั้น จำแนกเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสัตว์ใหญ่ และสัตว์ปีก โดยอันดับแรกจะขอกล่าวถึงในสัตว์ใหญ่ว่า โรคระบาดสัตว์ที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคเฮโมเรยิกเซฟติกซีเมีย หรือโรคคอบวม และโรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรคเพิร์ส ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรทำความรู้จักกับโรคระบาดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ดังนี้
4 พฤศจิกายน 2556
3,164
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท