สัตว์น้ำเค็ม
(146 เรื่อง)
4 ตุลาคม 2555
3,900
หอยแครงที่นิยมเลี้ยงทั่วไป เรียกว่า หอยแครงเทศ หอยแครงขุ่ย หอยแครงปากมุ้ม หอยแครงมันหรือหอยแครงเบี้ยวเป็นหอยขนาดใหญ่ไม่มากนักเป็นหอยที่ชอบฝังตัวอยู่ตามชาดหาดโคลนหรือเลนละเอียดในบริเวณชายฝั่งทะเลจนถึงแนวที่อยู่ห่างฝั่งออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร หอยแครงจะมีนิสัยชองฝังตัวอยู่ในโคลน ลึกตั้งแต่ประมาณ 1 - 12 นิ้ว โดยเราจะสังเกตุเห็นเป็นรูจำนวน 2 รู ที่ผิวดินซึ่งเป็นช่องทางน้ำเข้าและออก และสามารถเห็นลอยเคลื่อนที่ของหอยเป็นร่องๆ โดยใช้เท้าในการเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร หลบหลีกศัตรูและเพื่อหาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมหอยแครง จะขึ้นมาที่ผิวดินเมื่อน้ำขึ้นเพื่อหาอาหาร และจะฝังตัวใต้ดินเมื่อน้ำลงเพื่อป้องกันน้ำออกภายนอกตัวหอย แต่จะเปิดฝาทั้งสองเล็กน้อย โดยจะยังมีสภวะการไหลเวียนของน้ำและการหายใจเกิดขึ้นตามปกติภายในเปลือก
4 ตุลาคม 2555
2,241
ปัจจุบันหอยหวานมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงหอยหวานเพิ่มมากขึ้น แต่หอยหวานไม่ได้หวานเหมือนชื่อ จึงทำให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวาน ทำให้เกษตรกรบางรายต้องล้มเลิกไปเพราะเกิดสภาวะขาดทุน แต่ในทางกลับกันเกษตรกรที่มีความสนใจจะเลี้ยงหอยหวานก็ยังคงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาเป็นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี จึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อหาแนวทางในการเลี้ยงหอยหวานเพื่อแนะนำเกษตรกรที่มีความสนใจให้สามารถเลี้ยงหอยหวานได้โดยไม่ขาดทุน ซึ่งมีคุณสุรชาต ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ ดังนั้นจึงได้แนะนำวิธีการเทคนิคการอนุบาลลูกพันธุ์หอยหวานมาให้ผู้ที่สนใจ ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
27 กันยายน 2555
3,869
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโรคระบาดที่คาดว่า เป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะทำให้กุ้งตายในช่วง 20-30 วัน โดยเฉพาะในช่วง 2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดกุ้งตายยกบ่อ ซึ่งเป็นโรคที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากุ้งตายด่วน หรือโรค EMS ซึ่งโรคดังกล่าวนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ส่วนอาการที่พบโดยกุ้งจะมีลำตัวขาวซีด ไม่กินอาหาร จะลอยหัว แล้วจะลงไปตายก้นบ่อ ตัวกุ้งไม่ลอยน้ำขึ้นมา จึงทำให้ชาวบ้านหลายรายเกิดความวิตกกังวลเพราะปัญหาดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้น นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี จึงแนะนำเทคนิควิธีการป้องกันโรคกุ้งตายด่วนหรือโรค EMS ผ่านทางรายการFarmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรในช่วงคลีนิคเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz.
24 กันยายน 2555
7,265
จากการลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ สัมภาษณ์ คุณประจวบ คำขาว นักวิชาการประมง ในวันที่ 08 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม โดยกุ้งที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่มีอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตดี วิธีการนี้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเค็มของน้ำตั้งแต่ 0-15 พีพีที ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ ที่สำคัญลักษณะพื้นบ่อควรมีเปลือกหอยหรือเศษก้อนหินหรือวัสดุเล็กๆ ที่สาหร่ายสามารถยึดเกาะได้กระจายอยู่บนพื้นบ่อ
9 กรกฎาคม 2555
5,987
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-31°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×