สัตว์เศรษฐกิจ
(340 เรื่อง)
7 พฤษภาคม 2553
15,340
ด้วงงวงมะพร้าวหรือด้วงมะพร้าวจัดเป็นแมลงศัตรูพืชตระกูลปาล์มต้นมะพร้าวชนิดหนึ่ง ซึ่งหากตัวอ่อนพวกนี้เจริญเติบโตกลายเป็นด้วงตัวเต็มวัย สามารถระบาดเข้าไปทำลายยอดอ่อนของมะพร้าวที่ยังยืนต้นให้ตายได้โดยการกัดกินยอดอ่อน แม้กระทั่งลำต้นของมะพร้าว หรือพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่นี่อาจจะเป็นข้อมูลในอดีตไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันนี้มีกลุ่มเกษตรกรหลายราย มองปัญหานี้เป็นช่องทางเสริมรายได้ โดยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นำด้วงมะพร้าวที่ทำลายผลผลิตของเกษตรกร มาทำการเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ และเป็นที่ชื่นชอบของหลายท่านที่นิยมบริโภค เช่นกัน
4 พฤษภาคม 2553
5,758
นกกรงหัวจุก มีชื่อเรียก เป็นทางการว่า "นกปรอดหัวโขนเคราแดง" หรือ "นกพิชหลิว" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pycnonotus jocosus เป็นสัตว์คุ้มครองประเภทนก ที่เพาะพันธุ์ได้ นกวงศ์นี้มีถิ่นอาศัย อยู่แถบเอเชีย ในกลุ่มประเทศ ที่มีอุณหภูมิร้อนชื้นสูง เช่น จีน อินเดีย อินโดฯ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และไทย พบเห็นได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะนกปรอดหัวโขนเคราแดง นกกรงหัวจุกนั้น ทางภาคใต้นิยมเลี้ยงกันมานานแล้ว และสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านทางภาคใต้ ซึ่งแพร่หลายไปแล้วทั่วประเทศ นิยมเลี้ยงไว้เพื่อส่งเข้าประกวดประชันเสียงอันไพเราะ จนกลายเป็นกีฬาสากลของของผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกไปแล้วก็ว่าได้
23 มีนาคม 2553
9,715
22 มีนาคม 2553
61,595
ราคาน้ำมัน
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
21.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.64 บาท
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.46 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×