สัตว์เศรษฐกิจ
(340 เรื่อง)
ประสบการณ์ 10 ปีกับการเลี้ยงตะพาบน้ำ ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่กระแสมาแรงเกี่ยวกับการเลี้ยงตะพาบน้ำแล้วเกษตรกรใน พื้นที่เลี้ยงกันมาก แต่ในช่วงนั้นป้ามะลิ ยังไม่ได้เริ่มเลี้ยง แต่ก็เริ่มหลังจากนั้นไม่นานและในภาวะที่ ราคาตะพาบน้ำตกต่ำ ในขณะที่หลายคนเลิกราไปแต่ป้ามะลิและครอบครัวก็ยังคงกัดฟัน เลี้ยงต่อไป จนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นมาได้ จนถึงปัจจุบันกับเวลา 10 ปีที่เลี้ยงและขายไข่ตะพาบน้ำ โดยมีทั้งหมด 13 บ่อ ในครั้งแรกซื้อลูกตะพาบน้ำตัวเล็กๆ มาเลี้ยงแล้วขายเป็นตัว หลังจากนั้นก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยง แล้วลองทำการเพาะเอง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ และเลี้ยงเพื่อขายไข่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ถือเป็นอาชีพที่สามารถที่จะสร้างรายได้ดี เพราะสามารถเก็บไข่ตะพาบน้ำขายได้ทุกวัน ยกเว้นในช่วงที่อากาศหนาว ตะพาบน้ำจะไม่ออกไข่ หรือออกก็น้อย แต่ก็ยังเก็บขายได้บ้าง จากการเลี้ยงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ถือว่าตะพาบน้ำเป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแลง่ายให้รายได้ พอสมควร
28 ธันวาคม 2553
6,150
คุณลุงสมศักดิ์ วิทาเวศน์ เกษตรกร คนเมืองตราดแท้ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีอาชีพหลักขับรถรับจ้างประจำทาง แต่เมื่ออายุที่มากขึ้น จึงหันหาอาชีพอื่น นั่นคือการทำสวนผลไม้ แต่ว่าสวนผลไม้ 1 ปี จึงจะได้ผลผลิต คุณลุงสมศักดิ์ จึงลองหาอาชีพเสริม นั่นคือการเลี้ยงกบ เพื่อการจำหน่าย ซึ่งพันธุ์กบที่นำมาเลี้ยงคือพันธุ์กบนา เนื่องจากว่ามีรสชาติดีกว่ากบพันธุ์อื่นซึ่งการเลี้ยงของคุณลุงสมศักดิ์ เป็นการเลี้ยงที่ประหยัดต้นทุน และง่ายต่อการดูแลรักษา มีระบบการจัดการที่ดีและง่าย สามารถทำได้ทุกครัวเรือน ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อการบริโภคหรือจำหน่าย จึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของโรค เพราะสามารถดูแลรักษาได้ง่าย
25 พฤศจิกายน 2553
2,830
ในปัจจุบันการทำเกษตรแบบชีวภาพ จะมีความสำคัญและมีเกษตรกรหันมาสนใจในเรื่องเกษตรชีวภาพกันมากขึ้น นับว่าเป็นผลดีสำหรับการเกษตรในบ้านเรา และในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี มีอัตราลดลงเรื่อยๆเพราะมีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เองกันอย่างแพร่หลาย อีกทางหนึ่งก็คือการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำดินที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ย เรียกว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็มีมากขึ้น สำหรับวันนี้จะได้แนะนำเกษตรกรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำไส้เดือนมาใช้ในสวนของตนเองและนำมาเป็นธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมกันนั้นเอง คุณสุวัฒน์ และคุณอารีย์ งาทอง สองสามีภรรยา เจ้าของสวนไม้เด็ด ได้หันมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำดินที่ใช้เลี้ยงนั้นมาทำปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย วันนี้คุณสุวัฒน์จะได้นำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลไส้เดือนเพ่อทำให้ไส้เดือนนั้นเจริญเติบโตได้ดีและสามารถผลิตมูลไส้เดือนได้เยอะๆในเวลาอันรวดเร็ว เทคนิคเคล็ดลับเป็นอย่างไรจะต้องไปติดตามกัน
19 พฤศจิกายน 2553
22,331
นายสมหมาย รามมณีและภรรยา ประกอบอาชีพทำสวนเป็นหลัก เช่น สวนเงาะ ลองกองมะนาว ฯลฯ ส่วนอาชีพเสริมคือการเลี้ยงกบนา แต่ด้วยความผูกพันธ์กับกบมาเป็นเวลากว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน จึงถือว่าคุณสมหมายมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงกบเป็นอย่างดี จนยึดอาชีพการเลี้ยงกบเป็นอาชีพหลักควบคู่กับการทำสวน ซึ่งอาชีพทั้ง 2 อย่าง สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัว ต่อมาเพื่อนบ้านเห็นความก้าวหน้าในการเลี้ยงกบนาของคุณสมหมาย ที่ปัจจุบันสามารถส่งขายไปยังประเทศฮ่องกงได้ จึงได้เข้ามารวมกลุ่มกัน เลี้ยงกบนาอย่างจริงจัง โดยคัดเลือกให้คุณสมหมาย เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 10 ครัวเรือน ใช้พื้นที่บ้านตนเองในการเลี้ยงกบนา แต่จะมีคุณสมหมายเข้าไปดูแล แนะนำ ยามที่สมาชิกมีปัญหา
12 พฤศจิกายน 2553
8,637
2 พฤศจิกายน 2553
5,862
ราคาน้ำมัน
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
21.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.64 บาท
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.46 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×