สัตว์เศรษฐกิจ
(330 เรื่อง)
2 พฤศจิกายน 2553
5,735
คุณลุงสมศักดิ์ วิทาเวศน์ เกษตรกร คนเมืองตราดแท้ มีอาชีพหลักขับรถรับจ้างประจำทาง แต่เมื่ออายุที่มากขึ้น จึงหันหาอาชีพอื่น นั่นคือการทำสวนผลไม้ แต่ว่าสวนผลไม้ 1 ปี จึงจะได้ผลผลิต คุณลุงสมศักดิ์ จึงลองหาอาชีพเสริม นั่นคือการเลี้ยงกบ เพื่อการจำหน่าย ซึ่งพันธุ์กบที่นำมาเลี้ยงคือพันธุ์กบนา เนื่องจากว่ามีรสชาติดีกว่ากบพันธุ์อื่น ซึ่งการเลี้ยงของคุณลุงสมศักดิ์ เป็นการเลี้ยงที่ประหยัดต้นทุน และง่ายต่อการดูแลรักษา มีระบบการจัดการที่ดีและง่าย สามารถทำได้ทุกครัวเรือน ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อการบริโภคหรือจำหน่าย จึงไม่ต้องห่วงในเรื่องของโรค เพราะสามารถดูแลรักษาได้ง่าย
18 ตุลาคม 2553
1,695
นายขวัญเมือง ตาชื่นต้อง เลขาฯกลุ่มผู้เลี้ยงจระเข้เพื่อการพาณิชย์ การเลี้ยงเพื่อเพาะขายลูก คือการเลี้ยงเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ เมื่อผสมได้ลูก ออกมาก็ขายเฉพาะลูกไปปีต่อปี เป็นฟาร์มจระเข้ที่ต้องลงทุนสูง ทั้งในด้านของที่ดินและค่าก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์ เพราะต้องเป็นบ่อที่มีขนาดกว้างใหญ่ ไม่สามารถเลี้ยงให้หนาแน่นเหมือนกับจระเข้ขุนและใช้ระยะเวลาในการคืนทุนช้า หากเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ลูกจระเข้แรกเกิดต้องใช้เวลานานถึง 10 ปี กว่าจะเริ่มโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ หรือหากต้องการความรวดเร็วโดยหาซื้อจระเข้ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงเลย ราคาก็จะสูง ผลตอบแทนได้ลูกเพียงปีละ 1 ครั้ง เพราะจระเข้จะผสมพันธุ์และวางไข่เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ไข่ก็ได้ประมาณ 30 ใบต่อพ่อแม่พันธุ์ 1 คู่ ซึ่งไข่นั้นจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ และการเลี้ยงดู นอกจากนี้อัตราการฟักตัวจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ฟักอีกด้วย ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผสมติดสูงและให้ไข่ปริมาณมาก ทั้งนี้จำต้องคัดเลือกจระเข้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นที่มีประวัติมาจากพ่อแม่ โดยทราบแน่ชัดว่าให้ผลผลิตดี การนำมาเข้าคู่ในระยะเป็นวัยรุ่นเลี้ยงในบ่อด้วยอัตราส่วนตัวผู้ต่อตัวเมียเท่ากับ หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น จะลดอัตราความเสียหายจากการต่อสู้กัดกัน และยังเพิ่มอัตราการผสมติดให้มาขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่พอเหมาะแก่จระเข้สองตัว เพื่อหลบหลีกกันได้
25 กันยายน 2553
8,201
ราคาน้ำมัน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.74 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-33°C
เชียงใหม่
21-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×