สัตว์เศรษฐกิจ
(349 เรื่อง)
-นกอีมู (Emu or Kalaya) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dromaius novaehollandiae -เป็นสัตว์ประเภทนกที่บินไม่ได้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนกกระจอกเทศ -มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย -หนังมีคุณภาพดี -ขนใช้เป็นเครื่องประดับและตกแต่งเสื้อผ้า -เนื้อรสชาดดีคล้ายเนื้อวัว แต่โคเลสเตอรอลต่ำกว่า -น้ำมันใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค์ และยาบางชนิด -ไข่มีสีสรรสวยงาม สำหรับประเทศไทยก็มีการเลี้ยงนกอีมูกันหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์สวยงามตามสวนสาธารณะต่างๆ เท่านั้น และในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่สนใจจะตั้งฟาร์มเลี้ยงนกอีมูกันมาก ปัจจัยในการผลิตที่สำคัญต่างๆ ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาคือ 1. การจัดการด้านการตลาดที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ 2. การจัดหานกอีมูพันธุ์ดีและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง 3. การจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสม 4. จัดระบบการให้แสงสว่างอย่างถูกต้อง 5. การจัดการเลี้ยงดูอย่างดี ++ กรมปศุสัตว์หวังว่าคำแนะนำเบื้องต้นนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง หากสนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ โทรศัพท์ 0-2653-4450 ++
26 มีนาคม 2556
7,571
นกกระทา (Quail) มีเลี้ยงอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป แต่ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่า ประเทศใดเริ่มเลี้ยงนกกระทาเป็นแห่งแรก แต่สำหรับในแถบเอเชียแล้ว ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่นำนกกระทามาเลี้ยง ซึ่งในระยะแรกของการเลี้ยงก็เพื่อไว้ฟังเสียงร้องเหมือนการเลี้ยงนกเขาในบ้านเรา ต่อมาได้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์จนได้นกกระทาที่ให้ไข่ดก สำหรับประเทศไทยเรามีนกกระทาพันธุ์พื้นเมืองอยุ่ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด แต่ให้ไข่และเนื้อน้อยกว่านกกระทาญี่ปุ่น จึงได้มีการนำนกกระทาจากญี่ปุ่นมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้จะไม่กว้างขวางมากมาายเท่ากับการเลี้ยงไก่ หรือเป็ดก็ตาม แต่การเลี้ยงนกกระทาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้ดี เพราะระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ในผลตอบแทนได้เร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ และใช้เงินลงทุนน้อย
25 มีนาคม 2556
53,182
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบบางราย ยังประสบปัญหากบที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอาการ ปาก เท้า บริเวณตามลำตัวเป็นแผล เนื่องจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ถ้าไม่มีการรักษาหรือการป้องกันคัดแยกกบที่เป็นแผลและเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงกบให้ถูกวิธีอาจทำให้กบตายยกบ่อได้ วันนี้เราจึงนำเอาวิธีการป้องกันรักษาแผลในกบที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านมาแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกบและท่านที่สนใจนำไปใช้ได้ ซึ่งคุณแสง รักษาภักดี ประธานกลุ่มวิสหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกบ อ.ปง จ.พะเยา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงรายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
14 กุมภาพันธ์ 2556
3,831
ข้อเสนอแนะ 1. การทำฟาร์มกวางอาจยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจัดหากวางพ่อ-แม่พันธุ์ เนื่องจากกวางรูซ่าที่มีขนาดเล็กกว่ากวางม้า ทำให้ได้ผลผลิตเนื้อและเขาน้อยลงไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กวางม้าที่มีขนาดรูปร่างใหญ่กว่าเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ใช้กวางรูซ่าที่เกิดในประเทศ ผลิตเป็นลูกผสมกวางม้า-รูซ่า 2. ปัจจัยทางด้านตลาด ยังขาดการสำรวจปริมาณความต้องการของตลาดที่แท้จริงของตลาดภายในประเทศ การขยายตลาดของกลุ่มผู้บริโภคเขากวางยังจำกัดเนื่องจากมีราคาแพง ประกอบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ตกต่ำ ปัญหาคนว่งงาน ต้องประหยัด่าใช้จ่ายต่างๆ และยังไม่มีการยืนยันที่แนชัดทางการแพทย์หรือจากองค์การอาหารและยาในการรับรองสรรพคุณ เขากวางอ่อนที่มีความเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ หรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่สามารถส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากกรรมวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษายุ่งยาก นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย เช่นเดียวกัยผลผลิตจากโคและสุกร
11 กุมภาพันธ์ 2556
6,016
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท