สัตว์เล็ก
(256 เรื่อง)
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการเลี้ยงหมูแล้วเป็นโรค โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนฤดู วันหนึ่งมีทั้งลักษณะอากาศร้อน หนาวและมีฝนตกด้วย อาจทำให้ หมูที่เลี้ยงไว้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายเนื่องจากว่าหมูไม่มีภูมิคุ้มกันโรค วันนี้เราจึงได้นำเอาการทำยาป้องกันโรคสำหรับหมู ที่เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายๆจึงเหมาะกับการเลี้ยงหมูทั่วไปและหมูหลุมที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่โดยข้อมูลเหล่านี้คุณมโนชญ์ เทศอินทร์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ได้ยินดีเผยแพร่วิธีการนี้ผ่านรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
27 มิถุนายน 2557
4,407
เจ้าหน้าที่ FARMER INFO ชัยนาท ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ คุณลุงสว่าง รุ่งอนันต์ เกษตรกรผู้ที่ศึกษาเรื่องการเลี้ยงแพะ ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยคุณลุง แนะนำถึง การเลี้ยงแพะในบ้านเราโดยทั่วๆ ไป เลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงข้างบ้าน ปล่อยตามธรรมชาติ ถึงราคาตอนนี้เนื้อแพะจะราคายังไม่ค่อยดี แต่ นมแพะยังราคาสูงอยู่ และปัญหาสำคัญที่ทำให้แพะไม่แข็งแรงในช่วงเมษายน-มิถุนายน คือ อากาศที่แปรปรวนทำให้แพะเกิดอารมณ์แปรปรวนหรือเกิดสภาวะเครียด ทำให้แพะล้มตายเป็นจำนวนมาก วันนี้คุณลุงสว่าง จะแนะนำถึงเทคนิคง่ายๆเพื่อให้แพะแข็งแรง โดยแค่กระตุ้นให้แพะอารมณ์ดี
30 พฤษภาคม 2557
4,406
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท