สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
9 กันยายน 2556
51,025
จากการลงพื้นที่บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 10.20 น. คุณลุงปันแก้ว ใจแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบลมะเกลือใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมเปิดเป็นศูนย์จุดเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งลุงปันจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำน้ำหมักต่างๆหลากหลายสูตร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักจากผลไม้สุกในพื้นที่ น้ำหมักจากนม น้ำหมักสมุนไพร และมีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ โดยเฉพาะการปลูก มะละกอฮอลแลนด์ ไผ่ กล้วย มะม่วง น้อยหน่า และเลี้ยงวัว ภายในพื้นที่ และที่สำคัญเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารวัว จึงได้แนะนำน้ำหมักสับปะรด บำรุงวัวทำให้น้ำหนักดีโตเร็ว ดังนี้
15 สิงหาคม 2556
7,831
ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ ยังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลทำนาหรือในฤดูฝนแบบนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ผลิตปุ๋ยคอกเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตรนั้น ได้ประสบปัญหาจากการตากมูลสัตว์ที่มีการเปียกชื้นจากฝนที่ตกลงมา เลยทำให้มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกที่ความชื้นมาก ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมปุ๋ยหมัก หรือบรรจุกระสอบขายได้ เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรวิธีการตากมูลสัตว์ในฤดูฝน ให้ขายได้ตลอดปี จึงได้นำวิธีการง่ายๆในการตากปุ๋ยคอกให้แห้งไว และหลีกเลี่ยงการเปียกชื้นจากฝนในช่วงนี้ได้ มีวิธีการดังนี้
9 กรกฎาคม 2556
7,579
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
21-35°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×