ไม้ผล
(1,073 เรื่อง)
9 กรกฎาคม 2552
36,240
คุณลุงเฉลิม โพธิ์สุข เกษตรกรชาวตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี ทำสวนเงาะ สวนทุเรียน และมังคุดเป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากการทำสวนไม้ผลแล้วก็ยังนำสิ่งที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นการนำไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งภายหลังการเก็บผลผลิตหรือระหว่างรอผลผลิตเพื่อนำมาเผาเป็นถ่านไว้ใช้เองในครัวเรือน ***ในการเผาถ่านจะทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสวนผลไม้ได้ และนอกจากนี้คุณลุงยังได้นำผลไม้แห้งที่ร่วงหล่นในสวน เช่น มังคุด ทุเรียน ซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วนำมาเผา โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นต่างๆทั้งในตู้เย็นและตู้เสื้อผ้า ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถ่านดังกล่าวยังสามารถความร้อนได้ดีกว่าถ่านทั่วไป
10 มิถุนายน 2552
22,802
\"แก้วมังกร\" ผลไม้ม้ามืดตีตลาดเพียง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผลไม้เป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากสรรพคุณทางยา และสามารถทานเพื่อลดน้ำหนักได้อีกด้วย \"แก้วมังกร\" เป็นไม้ผลเมืองร้อนที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย ปลูกและดูแลรักษาง่าย แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี, สีสวย, รสหวานฉ่ำ, ผลใหญ่, เนื้อแดง ตรงตามความนิยมของผู้บริโภคในเมืองไทย จำต้องอาศัยเทคนิคการดูแลรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของสวน ดังตัวอย่างของชาวสวนผู้ปลูกแก้วมังกรในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่อาศัยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญด้านงานสวนจนค้นพบสูตร และเทคนิคในการบำรุงสวนแก้วมังกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตามแบบฉบับของชาวจันทบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
20 พฤษภาคม 2552
18,442
\"สับปะรด\" เป็นพืชใบเดี่ยวจำพวกไม้เนื้ออ่อนที่มีอายุหลายปี สามารถปลูกได้ในพื้นที่แทบทุกแห่งของประเทศไทย แหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ทะเล เช่น แถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และจังหวัดทางภาคใต้ เช่น ภูเก็ต, พังงา, ชุมพร ซึ่งนิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สับปะรดที่ปลูกกันทั่วไปนั้นมักจะออกผลทยอยกันตลอดปี และในปีหนึ่งๆ จะมีช่วงที่สับปะรดออกดอกและให้ผลมากอยู่ 2 ช่วง คือช่วงแรกสับปะรดจะออกดอก ประมาณปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และจะเก็บผลได้เดือนเมษายน-มิถุนายน และช่วงที่สองจะออกดอกประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และจะเก็บผลได้ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
14 พฤษภาคม 2552
22,583
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท