ไม้ผล
(1,073 เรื่อง)
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก แต่ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทอง สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวเลขการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะจีนจะนิยมผลไม้ที่มีสีเป็นมงคล เช่น สีแดง หรือสีเหลืองทอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะต้องชิงความเป็นผู้นำด้านการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีดอกไม้สีทองในจีนให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น
8 มีนาคม 2554
8,183
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าทางการเกษตรในทวีปเอเชีย จะต้องยอมรับว่า ไต้หวัน มีความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานทางด้านการเกษตรที่ไต้หวันเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 สิ่งที่พบเห็นและคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมของไต้หวันมีความเจริญรุดหน้าต่อเนื่องมีอยู่หลายประการ อาทิ รับบาลไต้หวันได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ การคมนาคมที่มีความสะดวกต่อการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรรม แม้แต่คันนายังลาดด้วยคอนกรีต เกษตกรไต้หวันมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอำนาจต่อรองในการขยายผลผลิตและต่อรองในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืช และที่ห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลไต้หวันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกาตรกรด้วยการกำหนดปฏิทินว่าในแต่ละปีเกษตรกรึควรจะปลุกอะไรจึงจะไม่ประสบปัยหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งแตกต่างจากอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเราที่มักจะแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำด้วยวิธีการประกันราคาและรับจำนำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ราคาผลไม้ไทยตกต่ำเป็นประจำทุกปีขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆ ผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด
8 มีนาคม 2554
11,366
เพลี้ยจักจั่นที่พบระบาดอยู่มี 2 ชนิด ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ มีรูปร่างคล้ายกันมาก ลำตัวมีสีเทาปนดำ หรือน้ำตาลปนเทา ส่วนหัวโตและป้าน ลำตัวเรียวแหลมมาทางด้านหาง ทำให้เห็นส่วนท้องเรียวเล็ก มองดูด้านบนเหมือนรูปลิ่ม ขนาดความยาวลำตัว 5.5 - 6.5 มม. และที่แผ่นตรงเหนือริมฝีปากบนเป็นสีดำ มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม แมลงชนิดนี้ใช้ขาหลังดีดตัวกระโดดไปมา ทำให้ได้ยินเสียงชัดเจน ตัวอ่อนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ การเคลื่อนไหวว่องไวแต่ไม่เท่าตัวเต็มวัย ตัวอ่อนนี้มักพบอยู่เป็นกลุ่มตามช่อดอกและใบ โดยเฉพาะบริเวณโคนของก้านช่อดอกและก้านใบ เนื่องจากบริเวณโคนจะมีเยื่อบาง ๆ สีน้ำตาลหุ้มไว้ เมื่อแดดร้อนจัดจะหลบซ่อนอยู่ตามหลังใบเพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วงเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ รูปร่างยาวรีสีเหลืองอ่อน จะวางไข่ตามแกนกลางใบอ่อนหรือก้านช่อดอก ปรากฏเป็นแผลเล็ก ๆ คล้ายมีดกรีด หลังจากวางไข่แล้วประมาณ 1 - 2 วัน จะมียางสีขาวของมะม่วงไหลหยดเห็นได้ชัด ระยะฟักไข่ 7 - 10 วัน เมื่อออกเป็นตัวอ่อนจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอกและใบ ตัวอ่อนเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ 4 ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย ระยะตัวอ่อน 17 - 19 วัน
19 มกราคม 2554
4,565
มูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาและทดลองปลูกไม้ผลเพื่อหาพืชทดแทนฝิ่นมานับตั้งแต่ตั้งโครงการหลวงในปีพ.ศ.2512 และนำไม้ผลที่ปลูกได้สำเร็จส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกเป็นอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวเขา ช่วยทำให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่งไม่อพยพเคลื่อนย้ายถิ่น และช่วยฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอยเพราะไม้ผลส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวสามารถดูดซับน้ำและสร้างความชุ่มชื้นได้ดี ปัจจุบันไม้ผลจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับพื้นที่สูงมาก ทั้งนี้โครงการหลวงก็ได้ดำเนินการวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาการปลูกไม้ผลให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลด้วย
9 ธันวาคม 2553
5,223
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท