ไม้ผล
(1,069 เรื่อง)
25 มิถุนายน 2556
68,948
มะขามเปียกที่เราพบเห็นตามท้องตลาดทั่วไป ได้มาจากมะขามสุกจัดที่แกะเปลือกแกะเมล็ดแล้วปั้นเป็นก้อนๆ หากซื้อมาไว้นานๆเนื้อมะขามเปียกจะแห้ง เปลี่ยนสี อาจมีเชื้อราแล้วทำให้รสชาติเปลี่ยนไป และถ้ามะขามเปียกนั้นไม่ได้แกะเมล็ดออก ภายในเมล็ดมะขามจะมีหนอนเจาะเมล็ด หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มะขามเปียกเสียได้ ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยคุณมานพ ปันปา เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า มะขามเปียกถ้าจะให้เก็บไว้ได้นาน รสชาติดี ไม่เป็นเชื้อรา ต้องนำมะขามเปียกมาถนอมด้วยวิธีการนึ่ง ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
24 มิถุนายน 2556
55,326
สัตว์ศัตรูสำคัญที่พบบ่อยในแปลงปลูกมะละกอ ก็คือ แมงมุมแดง ซึ่งมีความสำคัญตรงที่ถ้าเข้าทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด ใบ และ ผลอ่อน จะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่มะละกอที่ปลูกได้ โดยการทำให้ผลผลิตมะละกอลดลง จากการถูกรบกวนกระบวนการลำเลียงธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ที่เจริญของพืช เช่น ใบอ่อน ผลอ่อน ซึ่งคุณศักดิ์ชัย ประสิทธิ์แสงอารีย์ ได้แนะวิธีการป้องกันกำจัดแมงมุมแดงที่แสนง่ายและประหยัดต้นทุนแบบสุดๆ คือ เมื่อถึงเวลาให้น้ำหรือสารอื่นๆ กับต้นมะละกอ ต้องพยายามฉีดน้ำให้ถึงยอดมะละกอ โดยเน้นให้น้ำผ่านใต้ใบมะละกอให้มากที่สุด วิธีนี้จะทำให้น้ำพัดพาเอารังหรือหยากไย่แมงมุมหลุดออกไปได้
19 มิถุนายน 2556
6,222
19 มิถุนายน 2556
8,451
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท