ไม้ผล
(1,056 เรื่อง)
18 มิถุนายน 2556
7,432
คุณอนุชิต พรหมชาติ เกษตรกรนักอนุรักษ์ผลไม้ไทยโบราณ เล่าให้ฟังว่า ด้วยความหลงใหลชื่นชอบ เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เป็นการส่วนตัว ตนจึงชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งป่าและชอบสรรหาพันธุ์ไม้แปลก โดยเฉพาะพันธุ์ไม้เก่าแก่ที่หาปลูกได้ยากจนกระทั่งได้พบกับมะพร้าวเปลือกหวาน ที่ตนได้ค้นพบโดยบังเอิญ ซึ่งมีลักษณะเปลือกนิ่มอ่อนนุ่มทั้งผลอ่อนและผลแก่ ภายในส่วนเปลือกไม่มีเสี้ยนต่างจากพันธุ์อื่นๆ สามารถนำมารับประทานผลสด หรือ นำไปประกอบอาหารคาว-หวาน โดยเลือกใช้ได้ทั้งส่วนเนื้อข้างใน เนื้อกะลา เนื้อเปลือกภายนอก และเปลือกภายใน (ผลอ่อน)ได้ทั้งหมด มีรสชาติหวาน มัน คล้ายกับมันแกว
17 มิถุนายน 2556
5,405
13 มิถุนายน 2556
4,756
12 มิถุนายน 2556
10,468
ลองกองเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงทำให้ลองกองเป็นผลไม้เลื่องชื่อของภาคใต้ โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินใต้บวกกับสภาพแวดล้อมเป็นใจ และเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก จึงทำให้มีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพื่อเลี้ยงปัญหาด้านราคาดังกล่าว เกษตรกรผู้มีหัวคิดก้าวหน้าอย่างคุณดำรง ทันนาเขตต์ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานแห่งบ้านส้านแดง ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ได้คิดหาวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้ลองกองมีผลผลิตนอกฤดู โดยไม่พึ่งสารเคมี ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักแคลเซี่ยมกระตุ้นให้ลองกองเกิดดอกและมีผลผลิต ก่อนฤดูกาลปกติได้สำเร็จ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
11 มิถุนายน 2556
7,773
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท