ไม้ผล
(1,056 เรื่อง)
ปัญหาเพลี้ยไฟ ไรแดงและศัตรูพืชชนิดอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้โดยเฉพาะมะม่วงงามเมืองย่า ซึ่งเมื่อพบการระบาด ถือเป็นเรื่องยากต่อการกำจัดหรือรักษา โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีวิธีการป้องกันหรือการกำจัดและรักษาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนั้นๆและเกษตรกรบางรายอาจใช้สารชีวภาพหรือบางรายอาจใช้สารเคมีแล้วแต่ความชำนาญหรือประสบการณ์ของเกษตรกรแต่ละรายที่ส่งผลให้มะม่วงเสียหายมากกว่าเดิมและ เป็นแหล่งสะสมทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่กับเกษตรกร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจารย์กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2554 ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบอินทรีย์ บ้านปอนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกมะม่วงงามเมืองย่า ได้แนะนำการป้องกันเพลียไฟ ไรแดง ในสวนมะม่วงงามเมืองย่า ด้วยขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆมาฝากกัน ดังนี้
5 มีนาคม 2561
1,764
สภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนๆ หนาวๆสลับกับมีฝนบาง เกษตรกรควรระวังเชื้อราโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลายอาจเสียหายได้ วันนี้เรามีอีกวิธีการดูแลเกี่ยวกับพืชตระกูลส้มเช่นมะนาว ด้วยการหมักเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อนำมาใช้ในสวนมะนาวเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูต่างๆที่เข้ามารบกวน จากข้อมูลการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณสิรภพ สิทธิปัญญา เจ้าของสวนมะนาวเมืองพาน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่วิธีการดูแลสวนมะนาวโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีด้วยการหมักเชื้อราบิวเวอร์เรีย มาใช้ในสวนมะนาวซึ่งมีวิธีการทำงานๆดังต่อไปนี้
21 กุมภาพันธ์ 2561
1,737
19 กุมภาพันธ์ 2561
1,634
9 กุมภาพันธ์ 2561
23,762
15 เมษายน 2559
90,884
2 กุมภาพันธ์ 2561
12,743
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท