เห็ด
(197 เรื่อง)
ปัจจุบันเห็ดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกษตรกรในหลายๆพื้นที่มีความสนใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพราะสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับครอบครัว หากมีความรู้และความสามารถในการผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพ ซึ่งทางด้านงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการและลดต้นทุน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรายได้เพิ่มเติม คุณพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์ฯ ได้เป็นผู้ดูแลงานการผลิตเห็ดคุณภาพและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านของการเพาะเห็ดเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งมีการจัดการอบรมและเผยแพร่ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตเห็ดของเกษตรกร
3 ตุลาคม 2555
3,800
เจ้าหน้าที่ Farmer Info สระบุรี ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบุญยศ เพิ่มศิริ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขอนขาว ในรายการ Happy farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 .. คุณบุญยศ เพิ่มศิริ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดขอนขาว เล่าว่า ตนได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะเห็ดขอน โดยคุณบุญยศ มีแนวคิดเริ่มแรกในการทำเกษตรก็คือ ต้องการสร้างรายได้เสริม จึงลองเพาะเห็ดแบบพอเพียง รายได้พออยู่พอกิน ทำตามความสามารถและกำลังที่ทำได้ ที่สำคัญคือ ทำแล้วมีความสุข โดยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตมีความสุขกับชีวิตที่พอเพียงในปัจจุบัน
3 ตุลาคม 2555
9,194
\"ทอดมันเห็ด\" เป็นการนำเอาเห็ดเศรษฐกิจมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคและผู้ที่กำลังหารายได้ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ด้วยรสชาติที่ถูกปาก ทำให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจค่อนข้างมาก และวัตถุดิบเห็ดก็สามารถหาได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสามารถผลิตเห็ดได้ทั้งปี ซึ่งบางช่วงเห็ดอาจมีราคาต่ำเนื่องจากปริมาณมีมากเกินความต้องการของท้องตลาด ดังนั้นเมื่อนำเห็ดมาแปรรูปเป็นทอดมันเห็ดก็ทำให้เห็ดกระจายตัวได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน มองเห็นความสำคัญในด้านการแปรรูป จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำทอดมันเห็ดและนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีคุณอัมพกา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำผู้ที่สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปประกอบรับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
25 กันยายน 2555
12,675
9 สิงหาคม 2555
11,458
คุณหยุด แช่มประเสริฐ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการก้อนเชื้อเห็ดทุกชนิด ปัจจุบันอายุ 58 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 44/7 หมู่ที่ 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้ทำการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเห็ดในเนื้อที่ 10 ไร่ โดยจะเน้นในเรื่องการทำก้อนเชื้อเห็ดจำหน่าย และก้อนเชื้อเห็ดที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากที่สุดนั้นคือก้อนเชื้อเห็ดขอน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพราะว่าให้ผลได้ 100% เรียกว่าลูกค้าที่ซื้อก้อนเชื้อเห็ดขอนจากที่ฟาร์มเห็ดคุณหยุดไปไม่มีเสียหาย แต่มีเห็ดอีกหลายชนิดที่ได้รับความนิยมมาจากลูกค้าของคุณหยุด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “เห็ดหลินจือ” เห็ดชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลัง คุณหยุดจึงทำก้อนเชื้อเห็ดและเพาะในโรงเรือนเพื่อนำมาทำเป็นเห็ดหลินจือแห้งไว้รับประทาน
7 สิงหาคม 2555
19,753
ชุมชนบ้านศิริพัฒนา เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในตำบลพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีสภาพพื้นที่ราบ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงวัวนม ชุมชนบ้านศิริพัฒนา เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ออกไปค่อนข้างไกล ทำให้ชุมชนดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่พืชที่ปลูกจะเป็นพืชไร่ ที่มีอายุการปลูกในช่วงฤดูฝน ทำให้ชุมชนดังกล่าว ดูเขียวขจีไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร นอกจากพืชไร่ ที่ประชากรในชุมชนให้ความนิยมกันแล้ว การเลี้ยงวัวนมยังถือเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งของคนในชุมชน มีการเลี้ยงกันเกือบทุกบ้าน ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สามารสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
26 กรกฎาคม 2555
34,497
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท