พืชไร่
(312 เรื่อง)
แก่นตะวัน หรือ"ทานตะวันหัว" และ "แห้วบัวตอง" เป็นพืชในตระกูลทานตะวัน สามารถปลูกได้ดีในเขตร้อน และเขตกึ่งหนาว มีหัวใต้ดินคล้ายมันฝรั่งไว้สำหรับเก็บสะสมอาหาร ซึ่งที่หัวของแก่นตะวันนี่เอง ที่จัดว่ามีสรรพคุณดีเยี่ยม "แก่นตะวัน" จึงถือว่าเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมสูงด้วยสรรพคุณที่มากมาย ดังนั้น งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเล็งเห็นคุณค่าที่มีมากของแก่นตะวัน จึงได้คิดค้นนำแก่นตะวันมาทำชา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้ง่ายต่อการบริโภคอีกด้วย โดยมีคุณอัมพกา อารามรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจ จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี คลื่น FM 106.25 MHz. มาให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปทำไว้รับประทานในครัวเรือนหรือจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัว
29 มีนาคม 2556
13,877
หญ้าแฝก มีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเหนียว ที่เหนียวทั้งรากเหนียวทั้งต้น ซึ่งเราทราบกันดีว่ารากนั้นสามารถปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น ส่วนต้นนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาใช้มุงหลังคาแทนหญ้าคาหรือใบจากได้ และวิธีการนั้นง่ายยิ่งกว่า โดยที่ไม่ต้องนำมาทำเป็นตับเหมือนหญ้าคา เพราะทำให้เจ็บมือ แต่สามารถนำมากำขนาดพอดี และจำหน่ายได้ ในราคา กำละ 5 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ส่วนการนำไปใช้นั้น แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด เช่น ทำเป็นซุ้มนั่งเล่น หรือทำเป็นหลังคาของบ้านดิน หรืออาจจะทำเป็นผนังของบ้านได้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านนั้นเย็น อยู่สบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกบ้านเล็กๆ เป็น โฮมสเตย์หรือบ้านดิน รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น เพราะมีอายุการใช้งานนานประมาณ 3-4 ปี ส่วนการปลูกแฝกก็มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างของดิน ปลูกเพื่อบำบัดน้ำเสีย ปลูกแฝกเก็บน้้ำ ปลูกแฝกป้องกันแมลง หรือ แม้แต่การปลูกเพื่อตัดใบใช้ในงานหัตถกรรม เป็นต้น
12 มีนาคม 2556
5,084
หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พืชชนิดนี้มีประโยชน์หลากหลายที่เกษตรกรเห็นประจักษ์ชัดจากการนำมาใช้ในพื้นที่ทางการเกษตร สำหรับคุณผล มีศรี หมอดินอาสาประจำอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหมอดินดีเด่นประดับประเทศปี 2554 ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หญ้าแฝกนอกจากมีประโยชน์จากการนำมาปลูกหรือขยายพันธุ์ในพื้นทางการเกษตรแล้ว ต้นหญ้าแฝกยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สำหรับใช้บำรุงพืชผักสวนครัว และไม้ผลยืนต้นได้ดีอีกด้วย มีข้อแตกต่างจากเศษพืชอื่นๆตรงที่ต้นหญ้าแฝกมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากมาย การทำปุ๋ยหมักจากหญ้าแฝก ทำได้ง่ายๆกับหญ้าแฝกทุกสายพันธุ์ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จำนวนมาก ส่วนผสมดังนี้
12 มีนาคม 2556
6,033
การปลูกหญ้าแฝก ขวางกั้นเขตน้ำ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คุณสุรชัย บุญคง เกษตรกรผู้ทำไร่นาส่วนผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำการคิดค้นขึ้น เพื่อที่จะใช้หญ้าแฝกและรากของหญ้าแฝกเป็นตัวกรองน้ำเสีย หรือบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะนำน้ำดังกล่าว มาใช้กับพื้นที่การเกษตรนั่นเอง ซึ่งเดิมทีแล้ว เขตขั้นที่คุณสุรชัยนั้น นำหญ้าแฝกมาปลูกนั้น เป็น 2 บ่อ ที่มีตลิ่งขั้น บ่อหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงปลา อีกบ่อหนึ่งใช้สำหรับการทำเกษตร แต่เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝน พื้นที่ดังกล่าวจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำ ทำให้จาก 2 บ่อรวมกันเป็นบ่อเดียว น้ำสามารถเข้าหากันได้ ทำให้บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาเสียตามไปด้วย เนื่องจากบ่อที่ใช้ทำการเกษตรนั้น เป็นน้ำเสียจากเศษอาหาร หรือน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูด้วย ทำให้บ่อปลามีกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดปลาเป็นโรค คุณสุรชัย จึงได้นำหญ้าแฝกมาปลูกดักน้ำทั้ง 2 บ่อไว้ เนื่องจากรากของหญ้าแฝกจะช่วยในการกรองปรับสภาพและบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
12 มีนาคม 2556
11,410
คุณสุดารัตน์ นิลเปลี่ยน หมอดินอาสา ผู้ที่ทุ่มเทชีวิตในการทำประโยชน์เพื่อผืนดิน โดยการอนุรักษ์และพยายามขยายพันธุ์หญ้าแฝก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับพื้นดิน ทั้งการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินในพื้นที่ที่เราทำเกษตร ฯลฯ และขณะนี้ได้ผันตนเองไปเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นในพื้นที่ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงร่วมกับกลุ่มสมาชิกที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ "หญ้าแฝก" อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง"หญ้าแฝก" เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ให้ศึกษาและนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยมีหน่วยงานของภาครัฐทำการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกและใช้ประโยชน์ ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรนำหญ้าแฝกมาปลูกและใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกจะมีวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ ดังนี้
12 มีนาคม 2556
23,449
คุณอรุณศรี ชัยประเสริฐ เกษตรกรผู้ปลูกเผือก ชุมชนป่าตึง หมู่ 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เกษตรกรผู้พลิกผันผืนแปลง ปลูกเผือกเพิ่มรายได้ ที่มาของการนำเผือกมาปลูก เกิดขึ้นจากความคิดอยากพลิกแพลงพืชในแปลงที่ดิน เดิมก่อนหน้านั้นเคยปลูกมันเทศ แต่ราคามันเทศถูกกลไกทางตลาดบีบตัวจนราคาตกต่ำ ราคาเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท จึงอยากปลูกอย่างอื่นเพื่อทดแทนการปลูกมันเทศที่ราคาตกต่ำ จึงปรึกษากับพ่อค้าที่มารับซื้อ ว่าพอมีพันธุ์เผือกให้ได้ปลูกหรือไม่ ตลอดจนปรึกษาเรื่องตลาดของเผือกเรียบร้อยจนเป็นที่น่าพอใจ จึงตัดสินใจซื้อพันธุ์เผือกจากพ่อค้ามาในราคากิโลกรัมละ 8 บาท พื้นที่ 2 ไร่ใช้พันธุ์เผือกทั้งหมด 200 กิโลกรัม และหลังจากเก็บผลผลิตแล้วหน่อเผือกสามารถนำมาขยายพันธุ์ต่อได้ คุณอรุณศรี จึงเริ่มต้นปลูกเผือก กลายเป็นที่มาของการปลูกเผือกจนถึงปัจจุบัน
24 มกราคม 2556
11,291
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท