สมุนไพร
(719 เรื่อง)
24 พฤษภาคม 2555
6,722
จาการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรที่มีองค์ความรู้เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้าน แม่จันทร์ แปน้อย ปราชญ์สมุนไพรพื้นบ้าน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับตำรายาพื้นบ้าน ทำให้ทราบว่า คนสมัยก่อนได้นำพืชสมุนไพรมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบางอย่างมีการเผยแพร่ให้ลูกให้หลานได้นำไปใช้ สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับและใช้แล้วได้ผลนั้นก็คือ ใบหญ้านางที่มีอยู่ทั่วไปตามละเมาะแนวชุมชน คุณประโยชน์ของใบหญ้านางมีมากมายใช้ในการประกอบอาหารพื้นบ้านก็ได้ และสามารถแก้ปัญหาหัวล้าน ผมน้อย และช่วยให้ผมดกดำก็ได้เช่นกัน จากการเปิดเผยเคล็ดลับกับทางทีมงานถึงวัตถุดิบและอัตราส่วนการนำไปใช้สูตรบำรุงรากผมซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
15 พฤษภาคม 2555
23,962
จากการสัมภาษณ์ คุณจีระกมล สุวรรณรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพรไทรทอง-คลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณนงพงา ไกรวิลาศ ในช่วง Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่น 101.0 MHz. ได้แนะนำเกษตรกรผู้มีสวนยางพาราเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกข่า เนื่องจากการลงทุนน้อย ไม่ต้องดูแลมาก ในขณะที่ความต้องการของตลาดเปิดกว้างทั้งใช้เป็นอาหาร และแปรรูปเป็นสมุนไพร ซึ่งข่าสามารถดูแลรักษาไม่ยาก โรคและแมลงรบกวนน้อยให้ผลตอบแทนเร็วเพียงเวลา 6-8 เดือน ก็ขุดจำหน่ายได้แล้ว และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนใหญ่ข่าที่นำมาปลูกในสวนยางพารา มีด้วยกัน 5 ชนิด คือ ข่าเหลือง ข่าขาวตาแดง ข่าขาวหัวใหญ่ และข่าป่า แต่จากการสำรวจตลาดแล้วข่าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค คือ ข่าเหลือง และ ข่าขาวตาแดง ซึ่ง 2 ชนิดนี้ก็มีสรรพคุณคือ ข่าเหลือง มีรสชาติไม่เผ็ดร้อนจนเกินไป ใช้นำมาประกอบอาหาร ส่วนข่าขาวตาแดง มีรสเผ็ดจัด หน่ออ่อนนิยมนำมาทำสมุนไพร ส่วนหน่อแก่ใช้ทำเครื่องแกง โดยส่งให้ตามร้านค้าที่ผลิตเครื่องแกงภายในจังหวัด
9 พฤษภาคม 2555
14,634
9 พฤษภาคม 2555
11,110
30 เมษายน 2555
17,151
25 เมษายน 2555
43,854
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท