สมุนไพร
(721 เรื่อง)
18 ตุลาคม 2555
3,836
หม่อนพันธุ์แม่ลูกดกหรือที่รู้จักกันดีกับชื่อหม่อนกินลูกจะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากหม่อนพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงไหม เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้ผลและรับประทานได้ทั้งผลสดและนำไปแปรรูปได้ เช่น แยมลูกหม่อน น้ำลูกหม่อน ข้าวเกรียบลูกหม่อน เป็นต้น และข้อดีอีกข้อหนึ่งของหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกจะให้ผลตลอดทั้งปี แต่ผลผลิตจะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการและเทคนิคของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางด้านคุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) สังกัด งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้มีเทคนิคที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตหม่อนได้มากขึ้น โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย
12 ตุลาคม 2555
22,729
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
4,586
3 ตุลาคม 2555
5,263
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท