(8,280 เรื่อง)
หลายครั้งที่พ่อบ้านแม่บ้าน อาจประสบปัญหาข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว แต่ลักษณะข้าวไม่เหนียวนุ่ม น่ารับประทาน เวลาที่เราใช้มือปั้นข้าวเหนียวเป็นคำๆ เมล็ดข้าวจะไม่เหนียวจับกันเป็นก้อน แต่จะแตกยุ่ยเป็นเมล็ดเหมือนข้าวสาร ลักษณะนี้ทางภาคเหนือเรียกว่า \"ข้าวเมื่อย\" จะพอรับประทานให้อร่อยได้เฉพาะช่วงเช้าที่นึ่งสุกใหม่ๆ แต่พอช่วงเที่ยงและช่วงเย็น ข้าวจะมีลักษณะไม่น่ารับประทานเหมือนที่ได้กล่าวมา ปัญหาดังกล่าวคุณมานพ ปันปา แม่บ้านเกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย แนะนำผ่านทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า สาเหตุหนึ่ง เกิดจากการแช่ข้าวเหนียวก่อนนึ่งไม่ถูกวิธี กล่าวคือ การแช่ข้าวเหนียวในแต่ละครั้งควรเหลือน้ำเก่าติดหม้อแช่ไว้บ้าง เพื่อใช้แช่ข้าวในรอบต่อๆไป วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ แต่หากวันไหนที่หลายคนลืม แล้วเผลอล้างหม้อแช่จนไม่เหลือน้ำแช่เก่าทิ้งไว้ ปัญหาข้าวเมื่อยจะเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งหากวันไหนไม่เหลือน้ำแช่เก่า หรือข้าวเหนียวนึ่งสุกมีปัญหาดังกล่าวอาจด้วยสาเหตุใดก็ตาม วิธีแก้ไขปัญหา สามารถทำได้ ดังนี้
7 ตุลาคม 2559
13,638
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเกษตรผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคก็ตาม ล้วนแต่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นเยอะ จะเห็นได้ว่าการปลูกพืชผักกินเองนั้น ผู้ผลิตจะรู้ว่าพืชผักที่ปลูกเราควรบำรุงปุ๋ยและสารกำจัดแมลงประเภทไหนถึงจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะไม่มีเด็ดขาดที่ผู้ปลูกผักเองจะฉีดพ่นปุ๋ยยาเคมีที่เป็นอันตรายแล้วนำผักมาบริโภคเอง เช่นเดียวกับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักกินเองเพื่อเป็นอาหารกลางวัน อีกทั้งพืชผักที่ปลูกต้องไม่ใช้สารเคมี ทางโรงเรียนจึงผลิตปุ๋ยหมักและสารไล่แมลงใช้เอง โดยเฉพาะสารไล่แมลงจากใบสาบเสือที่นำมาหมักกับวัตถุดิบต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักที่ปลูกไว้ในโครงการ ซึ่งวันนี้คุณประเสริฐ ไพรพนาพฤกษ์ อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบโครงการฯได้ยินดีเผยสูตรนี้ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย ดังนี้
7 ตุลาคม 2559
31,907
ช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือควรเอาใจเกี่ยวกับการถ่ายพยาธิ เนื่องจากโค-กระบือจะกินหญ้าที่มีตัวอ่อนพยาธิติดตามใบหญ้าในช่วงฤดูฝน เช่นพยาธิปากขอ พยาธิเม็ดตุ่ม มักจะเกิดกับโค-กระบือที่ยังมีอายุน้อย ทำให้โค-กระบือซูบผอม ท้องเสียเรื้อรัง เติบโตช้า ดังนั้นคุณสมัย สาวงษา ปราชญ์ชาวบ้านแห่งสมสมัยฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายจึงได้คิดค้นสูตรสมุนไพรเพื่อถ่ายพยาธิ บำรุงสุขภาพโค-กระบือในช่วงฤดูฝน และบอกต่อผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการใช้สมุนไพรดังกล่าว ต้องเตรียมสมุนไพร ดังนี้
29 กันยายน 2559
7,784
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท