(8,362 เรื่อง)
ข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อทุกคน มีผู้คนกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนานมาแล้วสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่ และที่สำคัญนั้น ข้าวยังเป็นแหล่งของอาหารที่ให้พลังงานแก่ชีวิตในแต่ละวันอีกด้วย และรู้หรือไม่ว่าข้าวยังสามารถบรรเทาความกระหาย ทำให้ลมเดินคล่อง เป็นยาบำรุงกำลัง แก้ไข้ อ่อนเพลียให้คนฟื้นไข้ ล้างลำไส้และย่อยอาหารใหม่ ที่เหลืออยู่ได้ โดยใช้เมล็ดข้าวอ่อนที่เรียกว่า ข้าวน้ำนม คุณมาริสา ผิวสะอาด บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสรรพคุณของเมล็ดข้าวน้ำนมและสูตรเคล็ดลับเด็ดๆ ที่เราทำกันได้เอง ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร
20 เมษายน 2560
7,056
ปัจจุบันอาชีพชาวนาได้กลับมาเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรชาวนากันอีกครั้ง หลังราคาข้าวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรทำนากันมากขึ้นและในแต่ละปีทำกันหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือปัญหาของการทำนามากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นกรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาพันธุ์ข้าว การป้องกันแก้ปัญหาศัตรูข้าว รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวนาทำนาแบบลดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตสูง ดังนั้น กรมการข้าวซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกับทางงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จึงได้ส่งคุณสุมลรัตน์ ชูเวช นักวิชาการเกษตร ลงให้คำแนะนำเทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
20 เมษายน 2560
10,043
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท