(8,362 เรื่อง)
ปัญหาวัชพืชขึ้นบริเวณรอบโคนต้นพืช หรือไม้ผลที่เกษตรกรปลูกย่อมมีให้พบเห็นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะพืชที่เพิ่งลงหลุมปลูกได้ไม่นาน สักพักวัชพืชก็จะงอกและเจริญเติบโตเร็วกว่าพืชที่เราปลูก แทบมองไม่เห็นต้นพืชเลยก็ว่าได้ แน่นอนวัชพืชที่ขึ้นรอบโคนต้นพืชย่อมส่งผลเสียแก่พืช ทั้งการแย่งอาหาร เป็นแหล่งสะสมทั้งโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่กับเกษตรกร ปัญหาดังกล่าวนี้ คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 ศูนย์เรียนรู้สวนเพชรพิมาย ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรสวนผสมผสาน ได้แนะนำเทคนิคการควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นหน้าดินรอบโดนต้นไม้ผล ด้วยขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆมาฝากกัน ดังนี้
12 มิถุนายน 2560
7,936
จากการลงพื้นที่พบ นายชิต ขวัญคำ เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วย อยู่ที่บ้านนาลึก 50/1 ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา 9 ปีแล้ว มีฐานเรียนรู้หลากหลาย เช่น ฐานธนาคารต้นไม้ ฐานปลูกไผ่ตง ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ มีคนมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี และได้คิดพัฒนามาตลอด จนได้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในน้ำ ซึ่งข้อดีคือ สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ อีกอย่างไม่ต้องรดน้ำบ่อย ซึ่งผลิตต้นละประมาณ 200 ลูก จึงอยากแนะนำความรู้ใหม่ การปลูกมะนาวในน้ำ
12 มิถุนายน 2560
13,208
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีหลากหลายวิธีและเกษตรส่วนใหญ่มักจะใส่ปุ๋ยมากเกินไป ทำให้เปลืองค่าใช้จ่าย ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่น ระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้รับข้อมูลจากคุณเดือนเพ็ญ ทิศรักษ์. ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการทำปุ๋ยชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื่องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวและทำไร่นาสวนผสม ซึ่งวันนี้มีเทคนิคการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปี ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวถึง 20-60 เปอร์เซ็น ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ
12 มิถุนายน 2560
14,594
ปัจจุบันเกษตรกรชาวนาไทยส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในเรื่องการลดต้นทุนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพเอง ก่อนที่จะนำมาปลูกหรือหว่านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสามารถต้านทานโรคเชื้อราและแมลงศัตรูข้าวได้ดี เดิมทีเกษตรกรจะต้องพึ่งยาเคมีเพื่อคลุกหรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก แต่มาปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายคนเริ่มรู้จักเชื้อราตัวหนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้แนะนำ ชื่อว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมโรคพืชและข้าวได้ดี โดยวันนี้คุณทองคำ อินพรม เกษตรตรผู้ปลูกข้าวบ้านสันถนนใต้ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านเพื่อต้านทานโรคช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีต่อไป
12 มิถุนายน 2560
9,545
ผักโขม : พืชล้มลุก แตกกิ่งก้านดี มีความสูงได้ถึง 1.5 เมตร พบเห็นได้ทั่วไป อยู่ในวงศ์ Amaranthaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amaranthus lividus พบแพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยหลายชนิดพันธุ์ เช่น ผักโขมหัด, ผักโขม, ผักโขมสวน, ผักโขมหนาม ฯลฯ สามารถนำส่วนยอดหรือดอกมาปรุงอาหารรับประทานได้ สำหรับพันธุ์ที่นิยมนำมาประกอบอาหาร เช่น แกงเลียง ผัดไข่ หรือลวกจิ้มน้ำพริก ได้แก่ ผักโขมสวน ผักโขมจีน จุดเด่นของผักโขมที่สังเกตได้ชัดเจนในทุกสายพันธุ์ คือ ดอกที่ออกเป็นกระจุก และเบียดกันแน่นอยู่ เป็นช่อๆ ในหนึ่งช่อ จะมีทั้งดอกตัวเมียและดอกตัวผู้ โดยดอกตัวผู้ จะอยู่ส่วนบนของช่อดอก ส่วนดอกตัวเมียจะอยู่ด้านล่าง เมื่อติดผล ผลจะมีขนาดเล็กสีเขียว แก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกตรงกลางผลเพื่อปล่อยเมล็ดสีน้ำตาล-ดำ เล็กๆ ที่อัดแน่นอยู่ในผลออกมา แพร่กระจายพันธุ์และเติบโตเป็นรุ่นต่อไป ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะพบกระจายตัวมากในหน้าฝน ตามป่าละเมาะ หัวคันนา หรือแม้แต่ริมถนนหนทาง ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
9 มิถุนายน 2560
15,854
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท