(8,356 เรื่อง)
โดยทั่วไปเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เติบโตเร็ว ทนทานต่อโรค สามารถใช้อาหารธรรมชาติวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารได้อย่างดี ซึ่งให้ผลตอบแทนในระยะสั้น เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพเสริมร่วมกันอาชีพอื่นๆได้ การให้อาหารเป็ดโดยอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นที่ผลิตเองหรือหาซื้อเพิ่มเติม เช่น รำข้าว ปลายข้าว หรือเศษอาหารที่เหลือ และเสริมด้วยอาหารธรรมชาติ หรือเศษเหลือจากอาชีพการเกษตร เช่น ต้นกล้วย หญ้าสด จอก แหน เศษผัก หอยเชอรี่ เป็นต้น จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งคุณพนม ยะตุ่น รองประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันกอตาล หมู่ที่ 5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ก็มีสูตรอาหารเป็ดที่น่าสนใจสามารถทำได้เองอย่างง่ายๆ วัตถุดิบที่ใช้ก็หาได้ง่ายในชุมชน เป็นสูตรอาหารเป็ดต้นทุนต่ำ สำหรับเลี้ยงเป็ดรุ่นและเป็ดไข่ มีวัตถุดิบและวิธีการผลิตดังนี้
23 กุมภาพันธ์ 2552
7,708
ปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านตั้งโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน และ จดทะเบียน เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย การต้มเหล้าจึงมีอย่างแพร่หลาย ภายหลังต้มเหล้า กากหรือส่วนที่เหลือจากการต้มเหล้าเรียกว่า “น้ำโจง” หรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “ส่าเหล้า” จะเหลือทิ้งอยู่จำนวนมากอยู่ ซึ่งส่าเหล้านี้เอง สามารถที่จะนำมาผสมกับอาหารสำเร็จรูป ใช้เลี้ยงหมูเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ ที่สำคัญหมูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมส่าเหล้าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้ต้นทุนการขุนสุกรของชาวบ้านลดลง ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณของส่าเหล้าซึ่งเป็นขยะชุมชนอีกด้วย
23 กุมภาพันธ์ 2552
6,742
23 กุมภาพันธ์ 2552
15,561
สำหรับการปลูกข้าวพื้นเมืองในภาคกลาง ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต พระนครศรีอยุธยา (สถานีทดลองข้าวหันตรา) เล่าถึงการปลูกข้าวในภูมิภาคนี้ว่า ในส่วนของภาคกลางจะยังมีการปลูกข้าวพื้นเมืองกันอยู่มาก ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวพื้นเมืองที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว แต่ไม่ใช่การตัดต่อพันธุกรรมหรือฉายรังสี แต่เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection) คือเป็นการคัดแถวรวงข้าวที่รวบรวมมาปลูก โดยจะเลือกแถวที่มีลักษณะดี ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมดี ทนโรคทนแมลง ใบเขียวใหญ่ ให้ผลผลิตสูง มาเป็นเมล็ดพันธุ์ แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกข้าวพื้นเมืองแท้ๆ ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ เช่นในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเป็นนาข้าวน้ำลึก ข้าวพื้นเมืองที่เขายังปลูกอยู่ก็เช่น ข้าวพวง, ข้าวขาวพิจิตร, ข้าวพวงทอง, ข้าวก้อนแก้ว, ข้าวชมทุ่ง เป็นต้น
20 กุมภาพันธ์ 2552
6,159
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท