(8,344 เรื่อง)
สาเหตุเกิดจาก การไม่ดูแลและเรื่องของความสะอาด หรือถูกเห็บกัดตามตัว ทำให้มีเชื้อไวรัส และเป็นหูดกระจายไปทั่วตัว โรคหูดที่ผิวหนังวัวจะเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของวัวไม่เลือกที่ จะสังเกตเห็นเม็ดตุ่มนูนสูง สีดำ แห้งเป็นสะเก็ด หากเป็นมากๆ ก็ต้องหาทางแก้ไข หากไม่แก้ไขจะติดเชื้อและรามไปยังตัวอื่นๆ ที่ถือว่าไม่เป็นอันตรายมากนัก เพียงแต่หมักหมมความสกปรกไว้เท่านั้น บางครั้งโคจะเกิดความระคายเคือง หรือถูจนเกิดแผลตามมา ทำให้ผิวหนังดูไม่สวย หากหูดเกิดขึ้นกับตัวใดจะขายได้ราคาไม่ดีนัก แล้วถ้าเป็นมากต้องอาศัยแพทย์ด้านสัตว์มาทำการรักษา จะรักษาโรคหูดนี้ ด้วยการฉีดยา ซึ่งวิธีการนี้ก็ได้ผล 100 % โดยเกษตรกรสามารถทำวัคซีนเองได้
4 มีนาคม 2552
31,667
อาชีพการเลี้ยงโคนม อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ สำหรับเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ รวมถึงจังหวัดชุมพร การเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกหลายคนประสบปัญหา แต่ต่อมาอาชีพการเลี้ยงโคนมได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาและเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามอาชีพการเลี้ยงโคนมอาจยึดเป็นอาชีพหลักได้หรืออาจเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่ง ที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่น เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณประชุม รูปสง่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านสุขสมบูรณ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีเทคนิคการเลี้ยงโคนมที่น่าสนใจมาบอกต่อดังนี้
4 มีนาคม 2552
9,832
ไก่ทุกสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันไม่ว่าจะเป็นไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่พื้นบ้าน ไก่พันธุ์ผสม ไก่พันธุ์ไข่ มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเกิดพยาธิขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากวงจรในการกินอาหารของไก่จำพวกการกินแมลงต่างๆ มด ไส้เดือน ทาก และหอย ที่มีพยาธิอยู่แล้ว เมื่อไก่มากินแมลงพาหะที่มีตัวอ่อนของพยาธิ ตัวพาหะจะถูกย่อยเป็นอาหารของไก่แต่พยาธิตัวอ่อนจะอยู่ในลำไส้ของไก่และเจริญเติบโตเป็นตัวแก่และหลุดออกมากับอุจจาระของไก่ทำให้เกิดการแพร่กระจายต่อไป พยาธิที่ระบาดในไก่ เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิเส้นฝอย และพยาธิตัวแบน เป็นต้น
4 มีนาคม 2552
34,028
คุณประดิษฐ์ เนตรสว่าง ผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2551 จ.ลพบุรี....เชี่ยวชาญการเพาะเห็ดอินทรีย์ แนะนำว่า ออกอากาศในรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงกรณีเห็ดไม่ออกดอก ว่าการที่เห็ดไม่ออกดอก สาเหตุแรกน่าจะมาจากอากาศ ต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ 25-30 องศาเซลเซียล .. และให้ใช้นิ้วแย่ก้อนเห็ดดูว่าแห้งหรือไม่ ถ้าแห้งต้องให้น้ำ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น รดน้ำแบบละอองฝอย อย่าให้ก้อนเห็ดถูกน้ำโดยตรง เพราะจะทำให้เน่าได้ นอกจากนี้ควรใช้ผ้าบุที่โรงเรือนอย่าให้ลมเข้า-ออก ขณะเก็บเห็ดให้ใช้ปลายช้อนขูดแต่งช่องเปิดดอกให้เรีบ อย่าให้มีสิ่งตกค้างอยู่ เพราะจะทำให้อายุการเก็บเกี่ยวเห็ดสั้นลง และอาจทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียมาทำลายเส้นใยเห็ดได้ ..
26 กุมภาพันธ์ 2552
8,282
น้ำซาวข้าวมีอยู่ในการบริโภคแทบทุกครัวเรือนของชาวชนบท จากวิถีการกินข้าว โดยเฉพาะข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคอีสาน ที่นิยมบริโภคข้าวเหนียว วิธีการก็คือนำข้าวสารแช่น้ำไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง จึงนำไปนึ่ง น้ำซาวข้าวนี่เองที่มีประโยชน์มากมาย ที่หลายคนมักนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ ใช้ในการถนอมอาหาร เช่น แช่ผักดอง รดน้ำต้นไม้ ล้างผักเพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้าง เด็กในชนบทสมัยก่อนที่ยังไม่มีนมผงทาน พ่อ แม่ มักใช้วิธีการนำเอาน้ำซาวข้าวไปอุ่นให้ทานแทนนมแม่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้แข็งแรง และอีกหนึ่งประโยชน์ที่ใครคิดไม่ถึง นั่นคือ การนำไปใช้ในการเกษตร มีส่วนช่วยให้เมล็ดข้าวมีน้ำหนักดี สูตรนี้ได้จากคุณพ่อพันธ์ เกศศรี เกษตรกร บ้านหนองคลองใหญ่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วิธีการง่าย ๆ มีดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2552
9,737
ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ที่มีการปลูกและเป็นที่นิยมในท้องถิ่นมานานหลายชั่วอายุคน แต่ไม่มีการบันทึกประวัติที่แน่ชัด เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงปลูกสืบทอดกันมาโดยตลอด จากหลักฐานของกรมการข้าว กระทรวงเกษตร (ในขณะนั้น) ได้รวบรวมข้าวพื้นเมืองทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดพัทลุงด้วย ระหว่างปี 2495-2496 เก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์สังข์หยด ในอำเภอเมืองพัทลุง และจากข้อมูลของสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ ระบุว่า ข้าวพันธุ์สังข์หยดเป็นข้าวนาสวนพันธุ์หนึ่งของจังหวัดพัทลุง ในจำนวนพันธุ์ข้าวที่เก็บจากจังหวัดพัทลุง จำนวน 167 พันธุ์
26 กุมภาพันธ์ 2552
9,243
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท