(8,357 เรื่อง)
เพลี้ยไฟ :เป็นแมลงขนาดเล็กมองไม่ค่อยเห็นด้วยตาเปล่า ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน ดูดกินที่ใบข้าว ระบาดได้ในทุกสภาพแปลงนา แต่จะพบระบาดมากที่สุดในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง มีวงจรชีวิต สั้น และสามารถเพิ่มประชากรได้อย่างรวดเร็ว ตัวเต็มวัย ลำตัวเล็กเรียว มีสีน้ำตาลเข้ม สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ ไกลๆได้ โดยมันจะอพยพในตอนกลางวันเพื่อเสาะหาต้นข้าวหรือพืชอาศัยตระกูลหญ้าใหม่ เพศเมียสามารถวางไข่โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ตัวอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนบนของต้นข้าว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและเปลี่ยนเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้ อาศัยอยู่ภายในใบที่ม้วนแล้วจึงกลายเป็นดักแด้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ใบข้าวที่ถูกทำลายจะเป็นทางยาวสีเงิน ม้วนเข้าด้านใน ส่วนปลายใบจะแห้ง
19 มีนาคม 2552
8,914
18 มีนาคม 2552
8,189
นาข้าวในเขตภาคอีสานมักประสบปัญหาดินขาดธาตุอาหาร ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีใส่ในนาข้าว และการใส่ปุ๋ยเคมีนั้นจำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะถ้าใส่น้อยลงปริมาณของผลผลิตจะลดลง ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี อีกทั้งปุ๋ยเคมีนั้นมีส่วนผสมของดินเหนียวเพื่อช่วยในการปั้นเม็ด เป็นเรื่องที่เกษตรกรหลายคนไม่ทราบ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีจึงเป็นการเอาดินไปหว่านเพิ่มลงในนาข้าว ทำให้หน้าดินแข็ง ซึ่งพ่อสวิง คำจ่าง เกษตรกรบ้านศิลานาโพธิ์ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งคนที่เคยประสบปัญหาเรื่องนี้มาก่อน ต่อมาได้สังเกตเห็นในพื้นที่ใกล้บ่อน้ำที่ปลูกต้นมะขามเทศ(พันธุ์หวาน) ไว้หลายต้น สังเกตเห็นข้าวบริเวณนั้นมีความงามกว่าที่อื่นใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งที่ไม่มีน้ำ คาดว่ามาจากใบมะขามเทศที่ตกลงมากลายเป็นปุ๋ย จึงได้กวาดเอาใบมะขามเทศในพื้นที่ ไปใส่ตามจุดอื่นทั่วทั้งนา กลายเป็นว่าพื้นที่นาของพ่อสวิง มีข้าวเขียวตลอดทั้งพื้นที่ ผลผลิตข้าวที่เคยได้ 600 ก.ก./ไร่ จากการใส่ปุ๋ยเคมี เป็น 900 ก.ก. /ไร่ โดยการใช้ปุ๋ยจากใบไม้
16 มีนาคม 2552
7,761
หนอนเจาะฝักถั่ว(Pea pod borer) เป็นแมลงศัตรูของถั่วเหลืองและถั่วเขียว หนอนจะเจาะเข้าไปอาศัยกัดกินอยู่ภายในฝักหลังจากฟักออกจากไข่และจะพบรอยเจาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรืออาจไม่พบรอยเจาะเลย แต่ถ้าพบรอยเจาะขนาดโตและมีมูลของหนอนออกมารอบ ๆ รอยเจาะ เมื่อแกะฝักดูจะพบว่า เมล็ดภายในฝักถูกทำลายเกือบหมด และหนอนมีขนาดโตมากแล้ว หนอนที่มีขนาดโตสามารถเคลื่อนย้ายไปกัดกินฝักอื่น ๆ ได้โดยชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดอยู่ภายในฝักใหม่ การทำลายของหนอนเจาะฝักทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า เป็นแมลงศัตรูสำคัญของการปลูกถั่วเหลืองบริโภคฝักสดเพื่ออุตสาหกรรมแช่แข็ง
13 มีนาคม 2552
8,662
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (โทร. 087-3036390) เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งวัว ควาย ห่าน เป็ด ไก่ และอื่นๆ บ่อยครั้งสัตว์ที่คุณสมัยเลี้ยงไว้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเป็นแผลที่เกิดจากการต่อสู้กันเอง หรืออุบัติเหตุต่างๆ คุณสมัยจึงพยายามศึกษาสูตรยาสมุนไพรที่สามารถช่วยรักษาบาดแผลของสัตว์เหล่านี้โดยไม่ต้องซื้อยาจากร้านขายยาที่มีราคาแพง จึงได้ศึกษาจากผู้รู้และตำราต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาจนกลายเป็นสูตรยาสมุนไพรที่นำมาใช้อย่างได้ผล สามารถใช้ได้ทั้งแผลสด แผลพุพอง ที่เกิดกับคนและสัตว์ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น มีวิธีการและส่วนผสมดังต่อไปนี้
13 มีนาคม 2552
9,873
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท