(8,256 เรื่อง)
การทำอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับตะพาบน้ำเนื่องจากในการเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นที่ผ่านมา เกษตรกรที่เลี้ยงจะให้อาหารแบบเดิมๆ เช่นปลาทะเล และอาจจะสลับกับอาหารสำเร็จรูป ซึ่งการให้ปลาทะเลเป็นอาหารของตะพาบน้ำมัน ทำให้ตะพาบน้ำไม่ได้สารอาหารที่ครบ ทำให้ไข่ที่ได้ออกมานั้นไม่สวย และไม่สมบูรณ์ทำให้เป็นข้อเสียในการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ เมื่อเทียบกับไข่ตะพาบจากไต้หวัน แต่ถ้าหากว่าเกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำ ซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อเป็นอาหารตะพาบน้ำ ก็จะทำให้มีต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นทำให้ประสบภาวะขาดทุน เพราะราคาของไข่ตะพาบที่ขายนั้นไม่คงที่ ฉะนั้นแล้วคุณสุชิน เกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำมามากกว่า 20 กว่าปี จึงได้คิดค้นวิธีการทำอาหารเม็ดลอยน้ำเพื่อเลี้ยงตะพาบขึ้นมาเอง
20 มีนาคม 2552
8,181
ปัจจุบันคนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมบริโภคหมูเนื้อแดง ไม่มีมัน เนื่องจากกลัวโรคอ้วน หรือกลัวสารคลอเรสเตอรอลที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ จึงทำให้ฟาร์มสุกรต้องผลิตเนื้อหมูที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคคือ มีเนื้อแดงมาก และมีไขมันต่ำ สำหรับวิธีการที่ผู้ประกอบการใช้ คือ การใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า สารซาลบูทามอล โดยสารตัวนี้จะเข้าไปลดช่องว่างของเซลให้ติดกันมากขึ้น และลดชั้นไขมัน เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อ สุกรที่ได้รับสารนี้ก็จะมีลักษณะตามต้องการคือ มีการเจริญของกล้ามเนื้อดี และมีไขมันน้อย โดยปกติสารในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ ในการขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อขยายตัว ในผู้ป่วยโรคหอบหืด แต่อาจมีผลข้างเคียงมาก ทำให้กล้ามเนื้อสั่น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนและปวดศีรษะ
20 มีนาคม 2552
9,393
1. ความเป็นมา เมื่อย้อนเวลาไปหาอดีตเมื่อ 40-50 ปี ชาวนาไทยในแทบล้านนา ซึ่งกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ผู้มีนาในครอบครองมาก จะปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดี คือ เมล็ดเล็ก เรียวยาว นุ่ม มีกลิ่นหอม ไม่เน้นผลผลิต ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะเป็นข้าวเขี้ยวงู แต่ในชาวนาผู้มีที่นาน้อย ข้าวที่ปลูกเมล็ดใหญ่ ค่อนข้างป้อม ผลผลิตมาก ไม่เน้นคุณภาพ ต่อมาเมื่อทางราชการโดย กรมการข้าว และสถาบันวิจัยข้าว ได้ออกรับรองพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ในปี 2505 และข้าวเหนียว กข6 ในปี 2520 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ทำให้ชาวนาในเขตภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดเชียงราย หันมาปลูกข้าวเหนียวพันธุ์รับรองดังกล่าวแทน โรงสีจึงหันมาสีข้าว กข6 ให้มีลักษณะเมล็ดเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูแทน พันธุ์ดั้งเดิมจึงค่อยๆหายไปจากผืนนา จะมีอยู่ก็แต่ชื่อข้าวทางการค้าเท่านั้น ปี 2548 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยนำเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์ปฎิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (Germplasm Bank) มาทำการคัดเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่ได้นี้จะเป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิม ที่กลับมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ ชาวนา โรงสี ผู้แปรรูป และผู้บริโภค
20 มีนาคม 2552
13,266
เพลี้ยไฟ :เป็นแมลงขนาดเล็กมองไม่ค่อยเห็นด้วยตาเปล่า ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน ดูดกินที่ใบข้าว ระบาดได้ในทุกสภาพแปลงนา แต่จะพบระบาดมากที่สุดในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง มีวงจรชีวิต สั้น และสามารถเพิ่มประชากรได้อย่างรวดเร็ว ตัวเต็มวัย ลำตัวเล็กเรียว มีสีน้ำตาลเข้ม สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ ไกลๆได้ โดยมันจะอพยพในตอนกลางวันเพื่อเสาะหาต้นข้าวหรือพืชอาศัยตระกูลหญ้าใหม่ เพศเมียสามารถวางไข่โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ตัวอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนบนของต้นข้าว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและเปลี่ยนเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้ อาศัยอยู่ภายในใบที่ม้วนแล้วจึงกลายเป็นดักแด้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ใบข้าวที่ถูกทำลายจะเป็นทางยาวสีเงิน ม้วนเข้าด้านใน ส่วนปลายใบจะแห้ง
19 มีนาคม 2552
8,648
18 มีนาคม 2552
7,759
นาข้าวในเขตภาคอีสานมักประสบปัญหาดินขาดธาตุอาหาร ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีใส่ในนาข้าว และการใส่ปุ๋ยเคมีนั้นจำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะถ้าใส่น้อยลงปริมาณของผลผลิตจะลดลง ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี อีกทั้งปุ๋ยเคมีนั้นมีส่วนผสมของดินเหนียวเพื่อช่วยในการปั้นเม็ด เป็นเรื่องที่เกษตรกรหลายคนไม่ทราบ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีจึงเป็นการเอาดินไปหว่านเพิ่มลงในนาข้าว ทำให้หน้าดินแข็ง ซึ่งพ่อสวิง คำจ่าง เกษตรกรบ้านศิลานาโพธิ์ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งคนที่เคยประสบปัญหาเรื่องนี้มาก่อน ต่อมาได้สังเกตเห็นในพื้นที่ใกล้บ่อน้ำที่ปลูกต้นมะขามเทศ(พันธุ์หวาน) ไว้หลายต้น สังเกตเห็นข้าวบริเวณนั้นมีความงามกว่าที่อื่นใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งที่ไม่มีน้ำ คาดว่ามาจากใบมะขามเทศที่ตกลงมากลายเป็นปุ๋ย จึงได้กวาดเอาใบมะขามเทศในพื้นที่ ไปใส่ตามจุดอื่นทั่วทั้งนา กลายเป็นว่าพื้นที่นาของพ่อสวิง มีข้าวเขียวตลอดทั้งพื้นที่ ผลผลิตข้าวที่เคยได้ 600 ก.ก./ไร่ จากการใส่ปุ๋ยเคมี เป็น 900 ก.ก. /ไร่ โดยการใช้ปุ๋ยจากใบไม้
16 มีนาคม 2552
7,284
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท