(8,344 เรื่อง)
\"สับปะรด\" เป็นพืชใบเดี่ยวจำพวกไม้เนื้ออ่อนที่มีอายุหลายปี สามารถปลูกได้ในพื้นที่แทบทุกแห่งของประเทศไทย แหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ทะเล เช่น แถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และจังหวัดทางภาคใต้ เช่น ภูเก็ต, พังงา, ชุมพร ซึ่งนิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สับปะรดที่ปลูกกันทั่วไปนั้นมักจะออกผลทยอยกันตลอดปี และในปีหนึ่งๆ จะมีช่วงที่สับปะรดออกดอกและให้ผลมากอยู่ 2 ช่วง คือช่วงแรกสับปะรดจะออกดอก ประมาณปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และจะเก็บผลได้เดือนเมษายน-มิถุนายน และช่วงที่สองจะออกดอกประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และจะเก็บผลได้ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
14 พฤษภาคม 2552
22,478
12 พฤษภาคม 2552
13,053
12 พฤษภาคม 2552
8,332
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท