(8,251 เรื่อง)
เชื้อรา โรคร้ายในนาข้าวอีกชนิดหนึ่ง ที่ระบาดเมื่อไหร่ มักจะนำความเสียหายมาสู่เกษตรกรผู้ทำนาอย่างมากทีเดียว จากปัญหาเชื้อราจะก่อให้เกิดของโรคพืชหลายชนิดเช่น โรคราสนิม, ราน้ำค้าง , ราแป้ง สำหรับอาการที่พบว่าเกิดจากเชื้อรา ได้แก่ อาการใบจุด ใบไหม้ ยอดไหม้ กิ่งแห้ง กล้าล้ม รากและโคนเน่า ต้นโทรม แผลสะเก็ด และเหี่ยวเฉา ทำให้เกษตรกรต้องซื้อสารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชมาใช้ในการทำลายเชื้อราดังกล่าว ทำให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรสูงขึ้น ทั้งสารเคมียังมีสารตกค้างทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมด้วย กรณีที่พี่น้องเกษตรกรพบว่ามีเชื้อราเข้าทำลาย ในแปลงนาแล้วในระยะเริ่มแรก ควรใช้สารสมุนไพร ในการป้องกันไม่ให้เชื้อรากระจายไปในนาแปลงในวงกว้างและแปลงนาอื่นๆ และไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้นด้วยสมุนไพร
24 มีนาคม 2552
7,695
การทำการเกษตรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าว ไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักทุกชนิด เกษตรกรส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชรบกวน เช่น แมลง หนอน เพลี้ยไฟ และอื่นๆ นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรมีทางเลือกในการกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสารไล่แมลงที่ใช้อย่างได้ผล ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นสูตรสุมนไพรดีพร้อมที่คุณสุกัญญา เจริญพร เจ้าของงบประมาณโรงเรียนชาวนา เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ให้คำแนะนำผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงรายเมื่อหลายวันที่ผ่านมา มีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้
24 มีนาคม 2552
8,945
20 มีนาคม 2552
7,440
การทำอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับตะพาบน้ำเนื่องจากในการเลี้ยงตะพาบน้ำนั้นที่ผ่านมา เกษตรกรที่เลี้ยงจะให้อาหารแบบเดิมๆ เช่นปลาทะเล และอาจจะสลับกับอาหารสำเร็จรูป ซึ่งการให้ปลาทะเลเป็นอาหารของตะพาบน้ำมัน ทำให้ตะพาบน้ำไม่ได้สารอาหารที่ครบ ทำให้ไข่ที่ได้ออกมานั้นไม่สวย และไม่สมบูรณ์ทำให้เป็นข้อเสียในการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ เมื่อเทียบกับไข่ตะพาบจากไต้หวัน แต่ถ้าหากว่าเกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำ ซื้ออาหารสำเร็จรูปเพื่อเป็นอาหารตะพาบน้ำ ก็จะทำให้มีต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นทำให้ประสบภาวะขาดทุน เพราะราคาของไข่ตะพาบที่ขายนั้นไม่คงที่ ฉะนั้นแล้วคุณสุชิน เกษตรกรที่เลี้ยงตะพาบน้ำมามากกว่า 20 กว่าปี จึงได้คิดค้นวิธีการทำอาหารเม็ดลอยน้ำเพื่อเลี้ยงตะพาบขึ้นมาเอง
20 มีนาคม 2552
8,168
ปัจจุบันคนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมบริโภคหมูเนื้อแดง ไม่มีมัน เนื่องจากกลัวโรคอ้วน หรือกลัวสารคลอเรสเตอรอลที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ จึงทำให้ฟาร์มสุกรต้องผลิตเนื้อหมูที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคคือ มีเนื้อแดงมาก และมีไขมันต่ำ สำหรับวิธีการที่ผู้ประกอบการใช้ คือ การใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า สารซาลบูทามอล โดยสารตัวนี้จะเข้าไปลดช่องว่างของเซลให้ติดกันมากขึ้น และลดชั้นไขมัน เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อ สุกรที่ได้รับสารนี้ก็จะมีลักษณะตามต้องการคือ มีการเจริญของกล้ามเนื้อดี และมีไขมันน้อย โดยปกติสารในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ ในการขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อขยายตัว ในผู้ป่วยโรคหอบหืด แต่อาจมีผลข้างเคียงมาก ทำให้กล้ามเนื้อสั่น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนและปวดศีรษะ
20 มีนาคม 2552
9,373
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.74 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท