(8,333 เรื่อง)
\"ดอกมะลิ\" เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็น คนไทยนิยมนำมาลอยในน้ำเย็นเพื่อดื่ม ปัจจุบัน \"ดอกมะลิ\" เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งเก็บดอกมะลิสำหรับร้อยพวงมาลัย ทำดอกไม้แห้ง และอุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเข้ายา (เป็นส่วนผสม) เพื่อรักษาโรคต่างๆ ได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยรายย่อยหรือเก็บดอกมะลิไว้แล้วจำหน่ายไม่ทัน ทำให้ประสบปัญหาดอกมะลิเหี่ยว-ช้ำ และดอกมะลิบานเร็ว โดยส่วนใหญ่วิธีการเก็บรักษาดอกมะลิมักจะมีการใช้สารเคมีในการเก็บรักษา ซึ่งจะมีอันตรายต่อผู้ที่ทำการร้อยพวงมาลัย และผู้ที่ซื้อพวงมาลัย ทางเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณป้าจำเนียร ผู้ที่มีใจรักในการปลูกมะลิและได้ร้อยพวงมาลัยจำหน่ายเป็นงานอดิเรก มีวิธีในการเก็บรักษาดอกมะลิไม่ให้บานเร็วมาแนะนำดังนี้
15 มิถุนายน 2552
70,478
คุณลุงเฉลิม โพธิ์สุข เกษตรกรชาวตำบลเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี ทำสวนเงาะ สวนทุเรียน และมังคุดเป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากการทำสวนไม้ผลแล้วก็ยังนำสิ่งที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นการนำไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งภายหลังการเก็บผลผลิตหรือระหว่างรอผลผลิตเพื่อนำมาเผาเป็นถ่านไว้ใช้เองในครัวเรือน ***ในการเผาถ่านจะทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสวนผลไม้ได้ และนอกจากนี้คุณลุงยังได้นำผลไม้แห้งที่ร่วงหล่นในสวน เช่น มังคุด ทุเรียน ซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วนำมาเผา โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นต่างๆทั้งในตู้เย็นและตู้เสื้อผ้า ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถ่านดังกล่าวยังสามารถความร้อนได้ดีกว่าถ่านทั่วไป
10 มิถุนายน 2552
22,640
การทำนาแบบไม่เผาตอซัง ลดใช้สารเคมี และลดต้นทุน เป็นอุดมการณ์ที่เด่นชัดของครูติดแผ่นดินข้าวจังหวัดสิงห์บุรี คุณลุงจำรัส โกมล ไม่เพียงแต่ทำด้วยด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่ จะเป็นแบบอย่างให้กับชาวนาในพื้นที่ได้ทำตาม ลดภาระค่าใช้จ่าย และจะช่วยแก้ปัญหาการขาดทุนซ้ำซาก ให้กับชาวนาได้ ซึ่งคุณลุงจำรัส ได้มีเทคนิคมากมายที่พร้อมเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร สำหรับ 1 สูตรเด็ดที่ลุงจำรัส เปิดเผย เป็นสูตรย่อยสลายตอซัง ที่หมักจากรำหยาบ โดดเด่น ที่สามารถย่อยสาลายตอซังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่ม ซิลิก้าในดิน ทำให้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตแข็งแรง
10 มิถุนายน 2552
5,298
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท