(8,280 เรื่อง)
ในการทำนาหว่านน้ำตม ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น เรื่องเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่มีโรคแมลง มีความบริสุทธิ์สูง ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ก่อนที่ชาวนาจะหว่านข้าว ควรมีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์และมีการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธ์ที่จะใช้ก่อนหว่านเสมอ หากชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำว่า 80% ไปหว่านลงในนาจะทำให้ได้จวนวนต้นข้าวที่งอกมีจำนวนน้อย ซึ่งต้องมีการปลูกซ่อมภายหลัง หรืออาจจะต้องไถทิ้งและหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์และการเตรียมดิน ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องเสีย เวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นก็โดยการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ์ก่อนที่จะทำการเพาะปลูก เพื่อจะได้คำนวณการใช้เมล็ดพันธุ์สำหรับการทำนาต่อไป
22 พฤษภาคม 2552
10,825
21 พฤษภาคม 2552
11,483
\"แก้วมังกร\" ผลไม้ม้ามืดตีตลาดเพียง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผลไม้เป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจากสรรพคุณทางยา และสามารถทานเพื่อลดน้ำหนักได้อีกด้วย \"แก้วมังกร\" เป็นไม้ผลเมืองร้อนที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย ปลูกและดูแลรักษาง่าย แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี, สีสวย, รสหวานฉ่ำ, ผลใหญ่, เนื้อแดง ตรงตามความนิยมของผู้บริโภคในเมืองไทย จำต้องอาศัยเทคนิคการดูแลรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของสวน ดังตัวอย่างของชาวสวนผู้ปลูกแก้วมังกรในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่อาศัยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญด้านงานสวนจนค้นพบสูตร และเทคนิคในการบำรุงสวนแก้วมังกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตามแบบฉบับของชาวจันทบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
20 พฤษภาคม 2552
18,170
ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันราคาข้าวของไทยนั้นมีราคาตกต่ำ ไม่แน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อย จึงทำให้เกษตรผู้ปลูกข้าว ตำบล บัวสลี เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชนในท้องถิ่น เข้าร่วมปลูกข้าวญี่ปุ่น ที่มีให้ผลผลิตมากกว่า ราคาดี และ มีการรับประกันราคาอย่างชัดเจน มีระบบการวางแผนการปลูกที่เป็นระบบ และ ข้าวญี่ปุ่น ยังเป็นข้าวที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งนำรายได้กลับมายังประเทศไทย ปีละหลายร้อยล้านบาท จึงทำให้เป็นที่สนใจกับเกษตรผู้ปลูกข้าว เป็นอย่างมาก แต่ การปลูกข้าวญี่ปุ่น นั้นสามารถปลูกได้เฉพาะช่วงนาปรัง เพราะหากปลูกช่วงนาปี น้ำในนาข้าวจะมาก ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลง และ การปลูกข้าวญี่ปุ่นต้องใส่ใจในขั้นตอนการปลูกอย่างมาก ดังนั้นการปลูกข้าวญี่ปุ่น สามารถทำได้ช่วงนาปรัง จะเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าวญี่ปุ่น คุณ เพิ่มพูน อินตะมา และ คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์กา กล่าวว่า ได้นำพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น พันธุ์ SAHANAKI มาจาก บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมาปลูกในช่วงฤดูการทำนาปรัง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และ ผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นนั้นสามารถให้ผลผลิตได้มาก 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม และ มีน้ำหนักดี และ ที่สำคัญ คือ มีบริษัทเอกชนในโครงการรองรับการซื้อขายข้าวญี่ปุ่นในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งเป็นการรับประกันราคาข้าว ทำให้เกษตรสามารถปลดหนี้สินที่มีอยู่ และ มีรายได้จากการปลูกข้าวญี่ปุ่นปีละหลายแสนบาท ต่อคน
19 พฤษภาคม 2552
18,629
\"สับปะรด\" เป็นพืชใบเดี่ยวจำพวกไม้เนื้ออ่อนที่มีอายุหลายปี สามารถปลูกได้ในพื้นที่แทบทุกแห่งของประเทศไทย แหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ทะเล เช่น แถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และจังหวัดทางภาคใต้ เช่น ภูเก็ต, พังงา, ชุมพร ซึ่งนิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สับปะรดที่ปลูกกันทั่วไปนั้นมักจะออกผลทยอยกันตลอดปี และในปีหนึ่งๆ จะมีช่วงที่สับปะรดออกดอกและให้ผลมากอยู่ 2 ช่วง คือช่วงแรกสับปะรดจะออกดอก ประมาณปลายเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และจะเก็บผลได้เดือนเมษายน-มิถุนายน และช่วงที่สองจะออกดอกประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และจะเก็บผลได้ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
14 พฤษภาคม 2552
22,024
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท