(8,280 เรื่อง)
25 พฤษภาคม 2552
8,264
เกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคปัจจุบันมักพบกับปัญหาเรื่องของน้ำหนักวัว ที่ไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนการเลี้ยงสูง อีกทั้งมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ให้กับโคในช่วงหน้าแล้ง ทำให้วัวในช่วงหน้าแล้งนั้นผอมและขายได้ราคาไม่ดี ดังนั้นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรการถนอมอาหารให้โคช่วงหน้าแล้ง และในช่วงที่น้ำท่วมสามารถเก็บไว้ให้โคกินได้ของคุณเฉลิม แวงกุดเรือ อดีตข้าราชการครูที่ผันตนเองมาทำการเกษตรที่ตนถนัด สูตรนี้เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ คือต้นข้าวโพดที่หักฝักไปบริโภคแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้ง ลำต้น ใบ และเปลือกจากฝักข้าวโพด ไปดูวิธีการทำได้
22 พฤษภาคม 2552
9,623
คุณศิริเจริญ จันทร์ภักดี เกษตรกรที่ทำนาข้าวอยู่ที่อำเภอเรณู จ.นครพนม แฟนพันธุ์แท้ *1677 หลังจากรับข่าวเรื่องของเกษตรกรที่ทำข้าวอินทรีย์ เลยมีความสนใจ เพราะในพื้นที่นา 10 ไร่ ของคุณเจริญมักประสบปัญหาเรื่องนาข้าวถูกบรรดาเพลี้ยและแมลงต่างๆ ทำลาย กัดกินต้นข้าว และตนทำนาข้าวอินทรีย์อยู่ จะมีวิธีแก้อย่างไรให้ได้ผลแบบ 100 % และไม่ต้องใช้สารเคมี ทางทีมงานจึงได้ประสานไปยังคุณพ่อสิงทอง นาชัย ผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจ.หนองบัวลำภู ซึ่งพอดีคุณพ่อสิงทองนั้น เป็นประธานกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์อยู่ด้วย เลยแน่ะนำสูตรนี้ให้กับทีมงาน นั่นคือสูตรรวมพลังสมุนไพรไทย กำจัดเพลี้ยได้ผลชะงักเลยทีเดียว แค่ฉีดวันเดียวก็เห็นผล
22 พฤษภาคม 2552
6,566
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท