(8,266 เรื่อง)
25 พฤษภาคม 2552
8,112
เกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคปัจจุบันมักพบกับปัญหาเรื่องของน้ำหนักวัว ที่ไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนการเลี้ยงสูง อีกทั้งมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ให้กับโคในช่วงหน้าแล้ง ทำให้วัวในช่วงหน้าแล้งนั้นผอมและขายได้ราคาไม่ดี ดังนั้นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรการถนอมอาหารให้โคช่วงหน้าแล้ง และในช่วงที่น้ำท่วมสามารถเก็บไว้ให้โคกินได้ของคุณเฉลิม แวงกุดเรือ อดีตข้าราชการครูที่ผันตนเองมาทำการเกษตรที่ตนถนัด สูตรนี้เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ คือต้นข้าวโพดที่หักฝักไปบริโภคแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้ง ลำต้น ใบ และเปลือกจากฝักข้าวโพด ไปดูวิธีการทำได้
22 พฤษภาคม 2552
9,572
คุณศิริเจริญ จันทร์ภักดี เกษตรกรที่ทำนาข้าวอยู่ที่อำเภอเรณู จ.นครพนม แฟนพันธุ์แท้ *1677 หลังจากรับข่าวเรื่องของเกษตรกรที่ทำข้าวอินทรีย์ เลยมีความสนใจ เพราะในพื้นที่นา 10 ไร่ ของคุณเจริญมักประสบปัญหาเรื่องนาข้าวถูกบรรดาเพลี้ยและแมลงต่างๆ ทำลาย กัดกินต้นข้าว และตนทำนาข้าวอินทรีย์อยู่ จะมีวิธีแก้อย่างไรให้ได้ผลแบบ 100 % และไม่ต้องใช้สารเคมี ทางทีมงานจึงได้ประสานไปยังคุณพ่อสิงทอง นาชัย ผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจ.หนองบัวลำภู ซึ่งพอดีคุณพ่อสิงทองนั้น เป็นประธานกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์อยู่ด้วย เลยแน่ะนำสูตรนี้ให้กับทีมงาน นั่นคือสูตรรวมพลังสมุนไพรไทย กำจัดเพลี้ยได้ผลชะงักเลยทีเดียว แค่ฉีดวันเดียวก็เห็นผล
22 พฤษภาคม 2552
6,526
ในการทำนาหว่านน้ำตม ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น เรื่องเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่มีโรคแมลง มีความบริสุทธิ์สูง ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ก่อนที่ชาวนาจะหว่านข้าว ควรมีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์และมีการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธ์ที่จะใช้ก่อนหว่านเสมอ หากชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำว่า 80% ไปหว่านลงในนาจะทำให้ได้จวนวนต้นข้าวที่งอกมีจำนวนน้อย ซึ่งต้องมีการปลูกซ่อมภายหลัง หรืออาจจะต้องไถทิ้งและหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์และการเตรียมดิน ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องเสีย เวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นก็โดยการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ์ก่อนที่จะทำการเพาะปลูก เพื่อจะได้คำนวณการใช้เมล็ดพันธุ์สำหรับการทำนาต่อไป
22 พฤษภาคม 2552
10,794
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท