(8,283 เรื่อง)
พื้นที่ตำบลบางลึก เป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดชุมพรซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเลือกปลูกอยู่หลากหลายสายพันธุ์ “ข้าวพันธุ์สุราษฎร์” ก็เป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่ทำการปลูกโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาปรือ ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้มีการปลูกมานานเกือบ 100 ปีแล้ว และที่เรียกว่าข้าวพันธุ์สุราษฎร์ คุณป้าสมควรเล่าว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ของป้าได้นำข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีการเรียกข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวว่า “ข้าวพันธุ์สุราษฎร์” เรื่อยมา โดยข้าวสายพันธุ์สุราษฎร์นี้มีลักษณะเด่นคือ
5 มิถุนายน 2552
5,918
การเลี้ยงกบในปัจจุบันเป็นอาชีพที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถทำรายได้เป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันได้มีรูปแบบการเลี้ยงกบหลายแบบเช่นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในกระชัง การเลี้ยงแบบคอนโด ฯลฯ ซึ่งหากว่าเราจะทำการเลี้ยงกบต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างควบคู่กันด้วยอย่างเช่น ต้องมีความพร้อมในด้านความรู้และการลงทุน มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีการวางแผนที่ดีเพื่อที่จะสามารถขายได้ในราคาที่ดีและใช้ต้นทุนในการการเลี้ยงที่ต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกซึ่งมีต้นทุนในการเลี้ยงที่ต่ำ การดูแลก็ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับเกษตรมือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยง และคุณวรรณา ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ ได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกให้ทราบโดยมีวิธีการเลี้ยงดังนี้
5 มิถุนายน 2552
32,915
คุณเจ๊ะบีเดาะ มะแซ เป็นประธานกลุ่มสตรีทำข้าวเกรียบปลาบ้านดาโต๊ะ ก่อตั้งเมื่อปี2539 ปัจจุบันมีสมาชิก26คน คุณเจ๊ะบีเดาะ เล่าว่าความตั้งใจตั้งกลุ่มนั้นมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี โดยให้ชาวบ้านและสมาชิกที่ทำข้าวเกรียบปลาเองที่บ้าน เพื่อนำไปขายที่ตลาดแล้วไม่หมดให้นำมาขายกับทางกลุ่ม เพื่อที่ทางกลุ่มจะได้บรรจุหีบห่อส่งออกตามภูมิภาคอื่นๆ ที่มีตลาดตัวแทนจำหน่าย27จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นรายได้เสริมของสมาชิกเพิ่มขึ้น การทำข้าวเกรียบปลา เป็นวิธีที่ง่ายและวัตถุดิบก็ได้จากพ่อบ้านที่ออกไปหาปลากลางทะเลอ่าวไทยที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนดาโต๊ะอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบ จะมีก็เพียงช่วงมรสุมเท่านั้น
5 มิถุนายน 2552
44,429
ปัจจุบันนี้ หมู กลายเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคเป็นอย่างมาก จึงได้มีการนำมาแปรรูปหลายๆ อย่าง เพื่อความหลากหลายในการบริโภค และ ยังเป็นการถนอมอาหารให้มีการเก็บรักษาไว้ได้นาน กุนเชียง ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาจากการแปรรูปของหมู และ ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก จึงได้มีการคิดค้นสูตรต่างๆ ของกุนเชียงมาอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และ ตรงความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม การทำกุนเชียงในปัจจุบัน บางร้าน กุนเชียงมีกลิ่นคาวของไส้หมูแห้งบ้าง รสชาติไม่อร่อย ไม่สะอาด ไม่น่ารับประทาน จึงทำให้กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว มีความคิดที่จะผลิตกุนเชียงหมู แหนมหมู และ หมูยอ จำหน่ายเอง จนได้รับความนิยม ว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาวนั้น สด สะอาด และ มีรสชาติที่อร่อย จึงได้รับให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับตำบล ทำให้มีชื่อเสียงในการแปรรูปอาหาร จึงได้มีพ่อค้า และ แม่ค้ามารับซื้อในราคาขายส่งเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ทำให้กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว มีรายได้จากการแปรรูปอาหาร หลายพันบาทต่อวัน
5 มิถุนายน 2552
19,769
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง มีทั้งการทำพืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว โดยเฉพาะการทำนาข้าว 1 ปีสามารถทำได้ 2 ครั้ง (ในพื้นที่ที่มีระบบชลประทาน) ในการทำนาแต่ละครั้งเกษตรกรต้องประสบปัญหาโรค และ ศัตรูหลายประเภท โดยมีโรคที่ควรระวังที่สำคัญคือ โรคใบไหม้ กาบใบแห้ง ขอบใบแห้ง ใบขุดสีน้ำตาล เป็นต้น โรคเหล่านี้เกษตรกรควรมีการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที เพราะจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ และ ปริมาณผลผลิตที่ได้ และ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรพึงใส่ใจ คือการลดต้นทุนการผลิต โดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ขอแนะนำการทำ น้ำหมักหยวกกล้วยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในนาข้าว เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ถ่ายทอดโดย คุณสงวน ใจเถิง เกษตรกร บ้านไคร้เดชบุญเรือง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
4 มิถุนายน 2552
6,317
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท