(8,362 เรื่อง)
ผักกาดเขียวปลีหรือที่เรียกกันว่าผักกาดดอง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Juncea (L.), Czern. เป็นผักกาดที่ปลูกในประเทศไทยมานานแล้ว รูปแบบที่นิยมนำมาใช้บริโภค ได้แก่ ดองหวาน ดองเค็ม และ ดองเปรี้ยว ไม่นิยมรับประทานสด เพราะมีรสขมและเผ็ด แม้จะนำไปต้มก็ยังไม่หายขม แต่จะมีคุณภาพดีหลังจากนำไปดองเค็มแล้ว เพราะจะกรอบเปราะ ไม่ยุ่ยเปื่อย ในระยะแรกๆ นิยมนำมาทำผักกาดดองในระดับครอบครัว ต่อมาได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะความต้องการของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมการทำผักกาดดองขยายตัวขึ้นความต้องการวัตถุดิบก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ผักกาดเขียวปลีนับเป็นผักที่ทวีความสำคัญทางเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆ
15 สิงหาคม 2552
54,087
ในภาคอิสานและในอีกหลายพื้นที่ยังคง มีการทำนาแบบเก่านั่นคือ ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกต้องมีการมัดและรวมกันไว้ เพื่อรอรถสีข้าว หรือ นวดข้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน จะประสบปัญหาเรื่องของปลวกที่มากัดกินมัดข้าวที่กองไว้ ของเกษตรกร เพราะด้านล่างมีความชื้นอยู่ กลายเป็นแหล่งที่ขยายและเป็นรังของปลวกอย่างดี ปัญหานี้โทรมาสอบถามผ่านศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตรร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น โดยคุณสมาน ศรีโย เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม ซึ่งทีมงาน farmer info ได้สอบถามไปยังคุณพ่อพันธ์ เกตุศรี ปราชญ์เกษตรกร อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มีวิธีการป้องกันแบบง่ายๆดังนี้
13 สิงหาคม 2552
6,006
13 สิงหาคม 2552
5,157
ช่วงนี้เป็นฤดูทำนาข้าว ซึ่งมีเกษตรกรที่มีปัญหาในที่นาจะมีผักบุ้งเกิดในนาข้าวเยอะมาก และไม่สามรถกำจัดได้ ทั้งที่ทำมาแล้วหลายวิธีทั้งวิธีการไถและตากดิน ทั้งในการนำยาฆ่าหญ้ามาใช้ แต่ได้ผลเพียงเล็กน้อย และยังมีผลข้างเคียงทำให้เราได้รับสารพิษจากสารเคมีอีกด้วย จึงได้โทรศัพท์มาสอบถามผ่านทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางทีมงาน FARMER INFO สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดต่อขอคำแนะคำไปยังคุณไพฑูรย์ ฝางคำ เกษตรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้คำแนะนำว่า ผักบุ้งเป็นผักที่มีการแตกยอดออกตามข้อ และกำจัดยากมากจากที่แจ้งว่ามีปัญหาและเริ่มเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการตัดถอนออกให้หมดก็ยังไม่ได้ผล และไม่แนะนำการใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะมีอันตรายมาก โดยแนะนำวิธีการใช้น้ำหมักสูตรเข้มข้นในการกำจัดผักบุ้ง และให้ทำก่อนที่จะทำการปลูกข้าว
13 สิงหาคม 2552
35,276
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท