(8,262 เรื่อง)
13 กรกฎาคม 2552
5,154
คุณสมจิต เติมสงสัย เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่ายแห่งชุมชนบ้าน ก่อใผ่ 37 หมู่ที่ 5 ต. ท่าซัก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช เดิมแล้วคุณสมจิตมีอาชีพทำนามาก่อน แต่ภายหลังก็ประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นมาก ทำให้ต้องหยุดชะงักไปและมีแนวคิดที่จะเลี้ยงเป็ดเนื่องจากมีความต้องการทางการตลาดมาก เลยหันมาเลี้ยงเป็ดไข่เริ่มแรกก็นำมาเลี้ยงประมาณ 500 ตัว เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆของเป็ด จนศึกษาได้ผลดีกับการเลี้ยงบนพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันนี้คุณสมจิตเลี้ยงเป็ดไข่เอาไว้ประมาณ 2,000 ตัว ได้รับผลผลิตจากเป็ดในรูปของไข่เป็ดวันละ 1,500 ฟอง โดยเลี้ยงเป็ดไข่มาแล้วประมาณ 5 ปี นอกเหนือจากการเลี้ยงเป็ดไข่แล้ว ก็ยังนำไข่เป็ดไปทำไข่เค็มเพื่อยกระดับของไข่เป็ดอีกทางหนึ่งด้วย ทำให้คุณสมจิตมีรายได้จากการจำหน่ายไข่เป็ดและไข่เค็มปีละประมาณ 240,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคุณสมจิตที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อในการเลี้ยงเป็ดและจำหน่ายไข่เค็มสูตรนครศรีธรรมราช
13 กรกฎาคม 2552
14,621
ด้วยสังคมยุคปัจจุบัน เรื่องของสุขภาพอนามัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งบุคคลส่วนใหญ่จึงหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพกันมากขึ้น ด้วยเรื่องนี้อาจเกี่ยวโยงมาจากหลายๆสาเหตุที่เกี่ยวข้องด้วยกัน อาทิเรื่องของสภาพภูมิแวดล้อมที่เริ่มเสื่อมโซมลง หรือเนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การรับประทานอาหารก็สำคัญ ยิ่งด้วยยุคสมัยนี้การใช้สารเคมีมากขึ้น ฉะนั้นสารพิษที่ตกค้างก็ย่อมจะมีให้เห็น ถ้าเรายังปล่อยหรือว่ารับสิ่งเหล่านี้เข้าไปโดยๆไม่มีการบำบัดหรือหาทางหลีกเลี่ยงก็ยิ่งส่งผลกระทบระยะยาวให้กับร่างกายของเราต่อไป ซึ่งก็มีวิธีบางวิธีที่เราสามารถทำขึ้นมาช่วยในการดูแลรักษาตัวเองได้
10 กรกฎาคม 2552
4,843
9 กรกฎาคม 2552
35,953
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท