(8,279 เรื่อง)
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ หลายท่าน คงเคยเจอกับปัญหา หรืออาการของโคกระบือผิดปกติ หรืออาการโรคตาอักเสบในโคกระบือ ที่มีอาการ ดังต่อไปนี้ คือมีขี้ตาเยอะและน้ำตาไหลมากจนผิดปกติ ซึ่งถือว่าอาการดังกล่าว จะส่งผลต่อสุขภาพของโคกระบืออีกทางหนึ่งด้วย โดยเกษตรกรหลายท่านอาจจะปล่อยให้โคกระบือหายเองตามธรรมชาติ แต่วิธีการดังกล่าว จะทำให้โคกระบือหายจากโรคดังกล่าวได้ช้า และเกิดความเจ็บปวดอีกด้วย ดังนั้น คุณสมร กีระติชัยนันท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แนะวิธีการดี ๆ เกี่ยวกับการรักษาอาการตาอักเสบของโคกระบือให้หายเร็วขึ้น โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
27 กรกฎาคม 2552
15,614
คุณสายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ วิทยากรเกษตรกรวัย 39 ปี บ้านเลขที่ 53 ม.3 ต. ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท เป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญตามรอยเท้าของพ่อในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงชีวิต จาก การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน จึงได้ทราบถึงแนวคิดดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงว่าจุดเริ่มต้นเกิดจาก การรับฟัง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกป่า” และพระเสาวนีย์เรื่อง “พ่ออยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่าคอยรักษ์น้ำ” จึงเกิดแนวคิดและแนวทาง ในการทำงานเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน โดยใช้แนวคิดของพระองค์ท่านทั้ง 5 ด้าน ซึ่งรวมกันเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
27 กรกฎาคม 2552
6,129
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท