(8,283 เรื่อง)
การรวมกลุ่มทำข้าวฮางของบ้านโนนรังทำไห้ชาวบ้านมีงานทำและเพิ่มมูลค่าของข้าวให้สูงขึ้น ตอนทางกลุ่มนี้มีการพัฒนาทำเป็นข้าวฮางงอกโดยนำข้าวเจ้าหอมมะลิปลอดสาร ที่มีกลิ่นหอม และวิตามินสูง ช่วยในการบำรุงร่างกายได้สารพัด คุณวิรัช โพธิ์ศรีเรือง ประธานกลุ่มทำข้าวฮางงอกบ้านโนนรัง ถือเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมเก่าๆ ที่มีมาแต่รุ่นปู่รุ่นย่า โดยจะนำข้าวเปลือกมาแช่ไว้ในน้ำประมาณ 1-2 วัน นำขึ้นมาพักไว้ 2 วัน จากนั้นก็นำมานึ่ง และตากเอาไว้ให้แห้ง แล้วนำไปตำด้วยครกกระเดื่อง(ครกมอง) ซึ่งจะได้เมล็ดข้าวสารสีเหลืองทอง และจมูกข้าวอยู่ครบ เหตุที่ยังเป็นสีเหลืองทองนั้นก็เพราะยังมีวิตามินเหลืออยู่ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจมูกข้าว
3 สิงหาคม 2552
18,709
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ หลายท่าน คงเคยเจอกับปัญหา หรืออาการของโคกระบือผิดปกติ หรืออาการโรคตาอักเสบในโคกระบือ ที่มีอาการ ดังต่อไปนี้ คือมีขี้ตาเยอะและน้ำตาไหลมากจนผิดปกติ ซึ่งถือว่าอาการดังกล่าว จะส่งผลต่อสุขภาพของโคกระบืออีกทางหนึ่งด้วย โดยเกษตรกรหลายท่านอาจจะปล่อยให้โคกระบือหายเองตามธรรมชาติ แต่วิธีการดังกล่าว จะทำให้โคกระบือหายจากโรคดังกล่าวได้ช้า และเกิดความเจ็บปวดอีกด้วย ดังนั้น คุณสมร กีระติชัยนันท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แนะวิธีการดี ๆ เกี่ยวกับการรักษาอาการตาอักเสบของโคกระบือให้หายเร็วขึ้น โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
27 กรกฎาคม 2552
15,812
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท