(8,361 เรื่อง)
กลุ่มอนุรักษ์ โค-กระบือไทย ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ โค-กระบือไทยเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงโค-กระบือ โดยได้มีการจัดซื้อจากงบประมาณที่ทางกลุ่มได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ และยังมีการรับบริจาคโค-กระบือ จากผู้มีจิตศรัทธา จากนั้นได้มีการจัดสรรให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม เช่นคนชรา และคนพิการ ได้มีการนำไปเลี้ยงแล้วนำลูกมาคืนกลุ่ม ทำให้คนหลายกลุ่มได้มีโอกาสสร้างอาชีพ และมีรายได้จากการเลี้ยงโค-กระบือ อีกหนึ่งกิจกรรมของกลุ่มฯ นั่นก็คือการทำแก๊สชีวภาพจากมูลโค-กระบือซึ่งถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายได้
30 กันยายน 2552
11,146
ปลาเก๋าเป็นปลาในน่านน้ำเขตแนวพื้นที่น้ำเค็ม ซึ่งเกษตรกรชาวประมงส่วนใหญ่มักจะมีการดักจับลูกพันธุ์จากธรรมชาติมาเลี้ยงต่อเพื่อการจำหน่าย แต่บางครั้งการวางลอบดักจับลูกพันธุ์ปลาเก๋า ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากไม่รู้แหล่งที่ลูกปลาเก๋าอยู่อาศัย รวมไปถึงเทคนิคการวางลอบดักลูกปลาเก๋าซึ่งแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทำให้บางพื้นที่ได้ลูกพันธุ์ปลาเก๋าน้อย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการออกหาในแต่ละครั้ง ดังนั้นเทคนิคการวางลอบดักลูกปลาเก๋าจึงจำเป็นมากในการดักจับมาขาย ซึ่งคุณพงศกร เร่งจิต เกษตรกรหมู่บ้านโขมง หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีเคล็ดลับในการดักจับลูกปลาเก๋ามาฝาก เพราะเป็นวิธีที่ คุณพงศกร เร่งจิต ใช้มาตลอดที่ทำการประมงและผลที่ออกมาก็คุ้มค่า โดยการวางลอบแต่ละครั้งจะได้ผล 100%
30 กันยายน 2552
11,755
30 กันยายน 2552
7,477
“ยาฆ่าหญ้า” หากเอ่ยถึงชื่อนี้หลายท่านจะกลัวอันตรายจากสารเคมี แต่บางครั้งเกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ แต่เวลาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน วันนี้ขอแนะนำเกษตรกรของชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง คุณสมพิศ โตสวัสดิ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลต่างและสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนมากมาย ได้น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพการเกษตร จนกระทั่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 80 พรรษา ในปี 2550 ตาม “โครงการ 80 พรรษา พระภูมินทร์ 80 หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง”
25 กันยายน 2552
18,847
ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าตกบ่อยๆ อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อเกษตรกรที่มีอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งขายน้ำยางสดและทำขี้ยางขายถ้าหากฝนตกลงในถ้วยรองรับน้ำยางเยอะก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรได้ คุณจรณะ มุขวัฒน์ เป็นประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชมชนบ้านในไร่ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทำการเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพได้บอกสูตรน้ำหมักกล้วย ซึ่งใช้ในการทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวเร็วยิ่งขึ้นและสามารถใช้แทน“ น้ำส้มฆ่ายาง” (หมายถึง กรดฟอมิค ที่ทำให้ยางแข็งตัว)ได้ดีกว่าด้วย ให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้ทราบโดยมีรายละเอียดวิธีการทำดังนี้
23 กันยายน 2552
14,360
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท