(8,262 เรื่อง)
30 กันยายน 2552
7,266
“ยาฆ่าหญ้า” หากเอ่ยถึงชื่อนี้หลายท่านจะกลัวอันตรายจากสารเคมี แต่บางครั้งเกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ แต่เวลาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน วันนี้ขอแนะนำเกษตรกรของชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง คุณสมพิศ โตสวัสดิ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลต่างและสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนมากมาย ได้น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพการเกษตร จนกระทั่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 80 พรรษา ในปี 2550 ตาม “โครงการ 80 พรรษา พระภูมินทร์ 80 หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง”
25 กันยายน 2552
18,492
ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าตกบ่อยๆ อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อเกษตรกรที่มีอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งขายน้ำยางสดและทำขี้ยางขายถ้าหากฝนตกลงในถ้วยรองรับน้ำยางเยอะก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรได้ คุณจรณะ มุขวัฒน์ เป็นประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชมชนบ้านในไร่ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทำการเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพได้บอกสูตรน้ำหมักกล้วย ซึ่งใช้ในการทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวเร็วยิ่งขึ้นและสามารถใช้แทน“ น้ำส้มฆ่ายาง” (หมายถึง กรดฟอมิค ที่ทำให้ยางแข็งตัว)ได้ดีกว่าด้วย ให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้ทราบโดยมีรายละเอียดวิธีการทำดังนี้
23 กันยายน 2552
14,003
คุณนรินทร์ ดอนนอก ประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์บ้านหัวบึง ม.4 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พื้นที่การทำการเกษตร 36 ไร่ แบ่งสำหรับปลูกข้าว 12 ไร่ ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักจุลินทรีย์ สำหรับพื้นที่นาแม้จะเป็นนาที่รออาศัยน้ำฝนแต่ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ได้ถึง 600 -700 กิโลกรัม ได้แนะนำสูตรปุ๋ยชีวภาพให้ทีมงานเพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิตในนาข้าว คือ ก่อนนำเม็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านหรือปักดำ ให้นำไปแช่ในจุลินทรีย์หน่อกล้วยเสียก่อน โดยจุลินทรีย์หน่อกล้วย 2 ช้อนแกง น้ำ 20 ลิตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นข้าว แช่ไว้ 1 คืน
18 กันยายน 2552
4,342
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
36.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.04 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท