(8,344 เรื่อง)
5 พฤศจิกายน 2552
5,702
5 พฤศจิกายน 2552
8,514
เกษตรกรหลายคนที่เคยผ่านการเลี้ยงไก่ มักจะเคยประสบปัญหาการตายของไก่แรกเกิดที่รับมาในช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรก และเกษตรกรหลายคนมักใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องการให้ความอบอุ่นแก่ไก่เล็ก ด้วยการใช้แสงไฟ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น คุณวิรัตน์ เข็มแก้ว เกษตรบ้านท่าเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันทำฟาร์มเห็ด มีความชำนาญเพาะเห็ดหลายชนิด อาทิ เห็ดบด เห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขอน เป็นต้น ประสบการณ์ด้านหนึ่งในอดีตคุณวิรัตน์ เอง เคยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อขายส่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความชำนาญ คุณวิรัตน์มีสูตรดีๆ สำหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ในช่วงระยะลูกเจี๊ยบ มาฝากเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
5 พฤศจิกายน 2552
7,987
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท