(8,280 เรื่อง)
จากการที่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่พบเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการทำน้ำหมัก ต่าง ๆ เพื่อใช้กับพืชและข้าว ได้แนะนำสูตรและวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจำนวนหลายสูตรด้วยกัน และที่สำคัญ คุณสมเดช ได้แนะนำ สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลง ที่เข้ามาทำลายพืชผักและข้าวที่ได้ทำการปลูกไว้ โดยสมุนไพรที่คุณสมเดช ได้แนะนำนั้น มีหลายชนิดมาก ซึ่งการทำ หรือว่าการนำไปใช้นั้น คุณสมเดช บอกว่าขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่เกษตรกรสามารถหาได้ตามท้องถิ่นของตนเอง หรือตามโรคที่เกิดขึ้นนั้นเอง หรือ ถ้าเกษตรกรสามารถหาสมุนไพรทั้งหมดได้ ก็แนะนำให้ใช้สมุนไพรทั้งหมดที่แนะนำ จะสามารถใช้ได้ดี และสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2552
5,151
นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ของมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออก และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนมากอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ในระยะนี้สภาพภูมิอากาศทางตอน ใต้ เริ่มมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ และมีผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ดังนั้น การเตรียมการป้องกันและเรียนรู้การปฏิบัติดูแลสวนยางพารา จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของภัยพิบัติได้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีปฏิบัติและดูแลก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
17 พฤศจิกายน 2552
10,230
ในการทำการเกษตรยุกต์นี้ต้องรวดเร็วและลดต้นทุนถึงจะคุ้มเรื่องกำไร การป้องกันเรื่องสัตรูพืชก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันกัน ไม่งันแล้วผลผลิตที่ออกมาอาจไม่เม็ดเต็มหน่วย ในเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการทำนาข้าวนั้น คุณพ่อสิงทอง นาชัย เกษตรกร บ้านทรัพภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพืชสมุนไพรในพื้นที่ ได้มีการนำพืชสมุนไพรใกล้ตัวมาปรับใช้ในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะแล้วการป้องกันโรคในนาข้าว จำพวกเชื้อรา และพวกเพลี้ยต่างๆ ที่นับวันยิ่งสร้างความเสียให้กับเกษตรในพื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรไม่มีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ใสส่วนพืชสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อราในข้าวนั้น มีดังนี้
16 พฤศจิกายน 2552
6,513
ผลไม้สุกทุกชนิดนับว่ามีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะนำมาทานสดๆ หรือผ่านกระบวนการหมักที่มีส่วนผสมของสมุนไพรลงไปเพื่อให้ได้น้ำหมักที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และวันนี้ขอแนะนำวิธีการผลิตน้ำหมักผลไม้เพื่อสุภาพที่ผู้ใหญ่สิงห์แก้ว นางแล ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าอ้อ ม.6 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้เผยสูตรน้ำหมักผลไม้ไทย สูตรไวอากร้า แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ FARMER INFO จ.เชียงราย ที่ช่วยให้บำรุงกำลัง ร่างกายแข็งแรง โดยที่ผู้ใหญ่สิงห์แก้ว กล่าวว่าปัจจุบันตนได้ทำนาข้าวประมาณ 60 ไร่ โดยที่ทำเอง 2 คนกับภรรยา ไม่ได้จ้างใคร พร้อมกับได้ดื่มน้ำหมักผลไม้สูตรดังกล่าวทุกๆเช้าก่อนไปทำงาน ปรากฏว่าร่างกายกระปรี้กระเปร่า ไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน จึงได้ตั้งชื่อว่า “น้ำหมักผลไม้ไทย สูตรไวอากร้า” ที่มีวัตถุดิบและวิธีการทำง่ายๆดังต่อไปนี้
13 พฤศจิกายน 2552
13,893
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท