(8,357 เรื่อง)
การเลี้ยงไก่ไข่ ให้ออกไข่ได้ดีเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ไก่เกิดความเครียด เพราะถ้าไก่เกิดความเครียดไม่ว่าจะด้วยเรื่องของความหนาแน่นของไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือน สภาพอากาศ ความสะอาด หรือ แม้แต่เรื่องของอาหารการกิน ที่อยู่ในสภาพไม่เหมาะสม ก็ล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้ไก่เกิดความเครียดและไม่ออกไข่ก็เป็นได้ หรือไม่ก็อาจส่งผลให้รังไข่ไม่พัฒนาไปตามสมควร ทำให้ไก่ให้ไข่ได้ไม่ดีนัก และนอกจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวมาที่ส่งผลกระทบต่อการให้ไข่ของไก่แล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไก่ไม่สามารถออกไข่ได้ตามปกติก็คือ สภาพความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายไก่เองด้วย ซึ่งเรื่องนี้สามารถจัดการได้จากด้วยน้ำหมักจากภูมิปัญญาของคุณเฉลย ละหม้ายพันธ์ เกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว
26 มีนาคม 2553
7,637
ต้นแสงจันทร์ เป็นไม้ระดับทั่วไปตามบ้านเรือน ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในงานจัดสวน ด้วยรูปทรงและสีสันทร์ที่สวยงาม เหมาะอย่างย่งต่อการจัดสวนหิน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ผิวลำต้นเรียบลำต้นและกิ่งเจริญออกไปรอบต้นใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกตามข้อ ของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนิ่ม ขนาดความกว้างของใบประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อช่อดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆติดอยู่ที่ก้านดอกประมาณ 10 - 15 ดอกมี 5 กลีบสีขาวช่อดอกจะออกตามปลายยอด และใบและดอกของต้นแสงจันทร์สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในน้ำหมักกำจัดหอยเชอรี่ได้
26 มีนาคม 2553
5,846
ปัญหาที่ผู้เลี้ยงสัตว์ใหญ่อย่าง แพะ ม้า วัว ควาย ต้องประสบอยู่เป็นประจำ ก็คือ แมลงวันเข้ามารบกวนและวางไข่บนแผลของสัตว์เลี้ยง เป็นเหตุให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ต้องได้รับความรำคาญและทุกข์ทรมาน จากการเข้ารบกวนของแมลงวัน จนอาจก่อให้เกิดสภาวะเครียด ไม่เจริญอาหาร และ อาจเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแมลงวันเป็นพาหะนำโรคได้ด้วย แม้วิธีการทำความสะอาดโรงเรือนเป็นประจำและจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี จะเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องแมลงวันไปได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถจัดการแมลงวันให้หมดไปขั้นเด็ดขาดได้ ด้วยความหมักหมมของมูลสัตว์ กลิ่นอาหารที่ตกค้างเหล่านี้ยังเป็นตัวดึงดูดแมลงวันให้เข้ามาใกล้ได้เรื่อยๆ นั่นเอง จึงทำให้ไม่สามารถตัดปัญหาแมลงวันเข้ามารบกวนสัตว์เลี้ยงไปได้ทั้งหมด
25 มีนาคม 2553
3,812
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท