(8,283 เรื่อง)
22 กุมภาพันธ์ 2553
4,670
ปัจจุบันมีการทำไข่เค็มหลายชนิดซึ่งเป็นวิวัฒนาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในการทำไข่เค็มแต่ละครั้งนั้นมักจะมีหลายสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ในการทำไข่เค็มครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งคุณตวงทิพย์ เกษตรกรที่มากด้วยความสามารถทั้งในการบริหารจัดการความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือการแปรรูป ได้นำเอาสมุนไพรที่มีมากในชุมชนมาประยุกต์ในการทำไข่เค็มนั่นคือ กระชายดำ และ ขมิ้นชัน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองอย่างนั้นมากไปด้วยสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อนำมาทำไข่เค็มแล้วจะได้ครบทั้งประโยชน์จากไข่สมุนไพรและได้รสชาตินั่นเอง
21 กุมภาพันธ์ 2553
35,507
ปัญหาเชื้อราในนาข้าวนั้นพบได้ทั่วประเทศไทยข้าวแปลงใดที่เชื้อรานี้เข้าทำลายจะเกิดความเสียหายตั้งแต่ 10%ขึ้นไป การแก้ปัญหาโดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อราแม้จะพอแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ก็สิ้นเปลืองมาก และสารเคมีดังกล่าวอาจมีผลเสียต่อตัวเกษตรกรด้วย คุณสุนทร สมาธิมงคล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ประจำจังหวัดอ่างทอง ถึงแม้จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกไม้ผล แต่คุณสุนทรก็ยังทำนาอยู่ด้วยเช่นกัน และยังมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าปัญหาเชื้อราในนาข้าวเป็นปัญหาหลักของชาวนาเหมือนกัน จึงแนะนำน้ำหมักจากกระเทียม เพื่อป้องกันเชื้อราดังนี้
21 กุมภาพันธ์ 2553
8,913
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท